Masz pytania? Zadzwoń 886 070 575

Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule dowiesz ⭐ się jak i czy w ogóle można ➡️ odstąpić od umowy deweloperskiej.⭐

W niniejszym artykule poznasz odpowiedź na pytanie czy odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Zgodnie z ustawą deweloperską, nabywca lokalu mieszkalnego ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej. Aby to zrobić, należy przede wszystkim dokładnie prześledzić treść podpisanego aktu oraz sprawdzić aktualne przepisy. Jeżeli w dokumencie nie ma zapisów dotyczących możliwości umownego prawa do odstąpienia, może ono nastąpić w uzasadnionych przypadkach.

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy deweloperskiej warto poznać przed jej podpisaniem

Odstąpienie od umowy deweloperskiej z winy dewelopera

Możliwość odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej występuje, jeżeli dokument ten nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ustawie lub zawiera informacje niezgodne z prospektem informacyjnym i załącznikami - za wyjątkiem zmian, które zostały dokładnie podkreślone w umowie. Inną przesłanką może być brak dostarczenia klientowi prospektu informacyjnego z załącznikami, bądź też ich niezgodność ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy deweloperskiej. Odstąpienie jest możliwe także wówczas, gdy prospekt nie zawiera informacji uwzględnionych we wcześniejszym wzorze. Nabywca ma prawo zrezygnować również wtedy, jeżeli prawo własności nie zostanie przeniesione na jego osobę w ustalonym terminie.

Kiedy deweloper może odstąpić od umowy?

Umowa deweloperska może zostać zerwana także przez dewelopera. Prawo do odstąpienia przysługuje mu w sytuacji, gdy nabywca nie spełni świadczenia pieniężnego w ustalonej wysokości lub terminie ustalonym w umowie - o ile zaległe kwoty nie zostaną uiszczone w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania. Umowa z deweloperem traci ważność również wówczas, gdy nabywca nie stawi się na odbiór mieszkania lub podpisanie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności - mimo dwukrotnego doręczenia pisemnego wezwania w odstępie przynajmniej 60 dni.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej bez podania przyczyny

Jeżeli nabywca odstąpi od umowy z deweloperem bez podania przyczyny, zwykle musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. W postanowieniach mogą się bowiem znajdować kary umowne, czyli sankcje za niewywiązanie się z obowiązków. W zależności od tego, jak skonstruowana jest umowa deweloperska prawnik o odpowiednich kwalifikacjach może pomóc w indywidualnym uzgodnieniu kluczowych wytycznych.

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 13 opinii.
Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej? Poproś o kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej? Poproś o kontakt

Baza wiedzy

__

Umowa deweloperska kancelaria prawna Rzeszów Umowa deweloperska kancelaria prawna Szczecin Umowa deweloperska kancelaria prawna Toruń Umowa deweloperska kancelaria prawna Łódź Umowa deweloperska kancelaria prawna Olsztyn Umowa deweloperska kancelaria prawna Opole Umowa deweloperska kancelaria prawna Poznań Umowa deweloperska kancelaria prawna Lublin Umowa deweloperska kancelaria prawna Kielce Umowa deweloperska kancelaria prawna Zielona Góra Umowa deweloperska kancelaria prawna Białystok Umowa deweloperska kancelaria prawna Bydgoszcz Umowa deweloperska kancelaria prawna Katowice Umowa deweloperska kancelaria prawna Warszawa Umowa deweloperska kancelaria prawna Wrocław Umowa deweloperska kancelaria prawna Kraków Umowa deweloperska kancelaria prawna Gdańsk Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska klauzule niedozwolone Umowa deweloperska kruczki, haczyki, pułapki Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Wiarygodny deweloper - jak go sprawdzić Czy można podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem Jak prawidłowo podpisać umowę przedwstępną z deweloperem Podatek od kupna mieszkania od dewelopera Kupno mieszkania od dewelopera - co trzeba sprawdzić Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Szczecinie Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Gdańsku Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę Hipoteka do umowy deweloperskiej Czy można sprawdzić umowę deweloperską Umowa deweloperska harmonogram Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Ustawa deweloperska harmonogram Sprawdzenie umowy deweloperskiej Negocjacje z deweloperem Kupno mieszkania od dewelopera krok po kroku Zakup mieszkania od dewelopera koszty Koszt umowy przedwstępnej u notariusza Umowa deweloperska kalkulator Umowa deweloperska cesja Zakup mieszkania od dewelopera podatek Jak zmusić dewelopera do podpisania aktu notarialnego Umowa deweloperska o czym pamiętać Ustawa deweloperska komentarz Umowa deweloperska ustawa Odbiór mieszkania Umowa deweloperska koszty i opłaty Kredyt a umowa deweloperska Umowa deweloperska prawnik Umowa deweloperska na co uważać Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską Umowa deweloperska a prospekt informacyjny