Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej | zadzwoń 886 070 575

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami!

zdjęcie do W artykule dowiesz ⭐ się jak i czy w ogóle można ➡️ odstąpić od umowy deweloperskiej.⭐

W niniejszym artykule poznasz odpowiedź na pytanie czy odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Zgodnie z ustawą deweloperską, nabywca lokalu mieszkalnego ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej. Aby to zrobić, należy przede wszystkim dokładnie prześledzić treść podpisanego aktu oraz sprawdzić aktualne przepisy.

Jeżeli w dokumencie nie ma zapisów dotyczących możliwości umownego prawa do odstąpienia, może ono nastąpić w uzasadnionych przypadkach.

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy deweloperskiej warto poznać przed jej podpisaniem

Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Każda umowa deweloperska zawierać musi wyszczególnione warunki odstąpienia od umowy oraz kary umowne i na ich podstawie podejmowana jest decyzja o prawach do odstąpienia.  Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nie zawsze jest legalne, dlatego przy podpisywaniu umowy deweloperskiej warto wspomóc się wiedzą specjalistów, którzy dokładnie przeanalizują umowę, sprawdzając, czy nie ma tam zapisów stanowiących na naszą niekorzyść.

Odstąpić od umowy deweloperskiej można 30 dni po jej podpisaniu, a jeśli wina leży po stronie dewelopera, nie ponosimy żadnych konsekwencji i nie może tam być żadnych ograniczeń. Jedynie, jeśli deweloper spóźnił się z przeniesieniem własności, wyznaczane jest dodatkowe 120 dni i jeśli w tym czasie nic się nie zmieni, to można odstąpić od umowy.

Kara za zerwanie umowy deweloperskiej

Kary w umowie deweloperskiej nie są niczym dziwnym, a wręcz wskazane jest ich wprowadzenie do umowy, by zabezpieczyć się od problemów. Kary mogą zostać wyznaczone za np. niepodanie mieszkania do użytkowania w terminie, opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlanych i wiele innych). Tytułowym naprawieniem szkody czy zapłaceniem kary jest zapłata ryczałtowej sumy np. za każdy dzień opóźnienia.

Wysokość kary ustalana jest między stronami w czasie podpisywania umowy deweloperskiej. Czy tak samo jest z karami za zerwanie umowy deweloperskiej? Nie do końca. Gdy deweloper zerwie umowę, nie ponosi żadnej kary, ale musi oddać wszystkie pieniądze swojemu klientowi. Nawet jeśli są kary umowne za zerwanie umowy deweloperskiej związane np. z opóźnieniem budowy, to deweloperowi opłaca się je zapłacić. Czemu? Ceny mieszkań rosną i często bardziej opłacalne jest zerwać starą umowę, by sprzedać mieszkanie z zyskiem 20% komuś innemu.

Niestety w przypadku kupującego zwykle ustalane kary umowne za zerwanie umowy wynoszą 5-10% wpłaconej kwoty, jeśli zerwiemy ją później niż 30 dni po podpisaniu i nastąpi to z naszej winy.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej z winy dewelopera

Możliwość odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej występuje, jeżeli dokument ten nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ustawie lub zawiera informacje niezgodne z prospektem informacyjnym i załącznikami - za wyjątkiem zmian, które zostały dokładnie podkreślone w umowie. Inną przesłanką może być brak dostarczenia klientowi prospektu informacyjnego z załącznikami, bądź też ich niezgodność ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy deweloperskiej. Odstąpienie jest możliwe także wówczas, gdy prospekt nie zawiera informacji uwzględnionych we wcześniejszym wzorze. Nabywca ma prawo zrezygnować również wtedy, jeżeli prawo własności nie zostanie przeniesione na jego osobę w ustalonym terminie.

Kiedy deweloper może odstąpić od umowy?

Umowa deweloperska może zostać zerwana także przez dewelopera. Prawo do odstąpienia przysługuje mu w sytuacji, gdy nabywca nie spełni świadczenia pieniężnego w ustalonej wysokości lub terminie ustalonym w umowie - o ile zaległe kwoty nie zostaną uiszczone w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania. Umowa z deweloperem traci ważność również wówczas, gdy nabywca nie stawi się na odbiór mieszkania lub podpisanie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności - mimo dwukrotnego doręczenia pisemnego wezwania w odstępie przynajmniej 60 dni.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej bez podania przyczyny

Jeżeli nabywca odstąpi od umowy z deweloperem bez podania przyczyny, zwykle musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. W postanowieniach mogą się bowiem znajdować kary umowne, czyli sankcje za niewywiązanie się z obowiązków. W zależności od tego, jak skonstruowana jest umowa deweloperska prawnik o odpowiednich kwalifikacjach, może pomóc w indywidualnym uzgodnieniu kluczowych wytycznych.

Sytuacja losowa a odstąpienie od umowy deweloperskiej

Niestety, jeśli w trakcie umowy z deweloperem tj. po podpisaniu umowy kredytowej i umowy deweloperskiej a odbiorem kluczy i podpisaniem umowy przyrzeczonej nadarzy się nam losowa sytuacja, będziemy musieli ponieść koszty finansowe. Życie pisze różne scenariusze, może zdarzyć się bankructwo, wypadek i śmierć jednego z małżonków, ciężka choroba i wiele innych, jednak nie chroni nas to przed karami umownymi. Tak samo w przypadku rozwodu czy znalezienia lepszej oferty nie możemy tak po prostu zrezygnować z umowy deweloperskiej po upływie 30 dni od jej podpisania. Kary oczywiście zależy od firmy deweloperskiej i zapisów w umowie, dlatego najlepiej umowę taką przeanalizować z pomocą fachowca, by nie ominąć żadnego jej aspekty.

Zamiast zrywania umowy i płacenia kary lepiej poczekać do odbioru mieszkania, o ile stać nas na płacenie rat, i potem mieszkanie sprzedać lub odstąpić i przepisać na kogoś umowę cesji.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej a kredyt

Odstąpienie od umowy deweloperskiej robi się zdecydowanie najtrudniejsze, gdy mamy już przyznany kredyt hipoteczny na tę daną nieruchomość. Oczywiście odstąpienie od umowy deweloperskiej samej w sobie wiąże się z kosztami, o ile zrobimy to po upływie 30 dni od jej podpisania. Jednak w wypadku posiadania kredytu hipotecznego mamy dodatkowy problem z zerwaniem umowy kredytowej, gdyż pieniądze zostały już przelane na konto dewelopera. Zrywanie takich umów jest bardzo czasochłonne i generuje duże straty pieniężne ,dlatego lepiej poczekać do podpisana umowy przyrzeczonej i odebrać klucze, a potem mieszkanie sprzedać i spłacić kredyt.  Inna opcja  jest spłacanie kredytu i wynajmowanie mieszkania. Każdy na własną rękę musi przekalkulować, co jest dla niego bardziej opłacalne.

Na czym jednak miałaby polegać negocjacje przy zrywaniu umową z banku i deweloperem? Musielibyśmy przekonać dewelopera, by zrezygnował z części zadatku i bank, by obniżył koszt rozwiązania umowy. Nadal jednak będziemy finansowo stratni, tylko że mniej.

Możliwe jest również sprzedanie mieszkania z kredytem na wczesnym etapie budowy. Wymagałoby to współpracy z bankiem, który mógłby przenieść na nowego kupującego kredyt, o ile miałby on zdolność kredytową. Jednak nie jest to łatwa sytuacja i najlepiej przeczekać do otrzymania kluczy i mieszkanie sprzedać.

Oceń artykuł:

Odstąpienie od umowy deweloperskiej | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 536 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy umowie z deweloperem?

Zamów rozmowę
zapewniamy bezpieczeństwo

Zapewniamy
bezpieczeństwo

Zwracamy uwagę na szczczegóły

Zwracamy uwagę
na szczczegóły

Mamy szerokie doświadczenie

Mamy szerokie
doświadczenie


Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej?

Zamów rozmowę

Baza wiedzy

__

Ile wynosi podatek od zakupu mieszkania deweloperskiego Kredyt a umowa deweloperska Jak zrealizować cesję umowy deweloperskiej Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera Garaż - jakie opłaty notarialne Umowa deweloperska a prospekt informacyjny Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Co zrobić, gdy deweloper odwleka podpisanie aktu notarialnego Kredyt na dom od dewelopera Ile kosztuje przeniesienie własności nieruchomości Podatek od kupna mieszkania od dewelopera Notariusz - płatność gotówką Waloryzacja ceny - umowa deweloperska Kupno mieszkania a urząd skarbowy Ile kosztuje umowa przedwstępna u notariusza Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska prawnik Harmonogram przedsięwzięcia a ustawa deweloperska Umowa deweloperska na co uważać Kalkulator kosztów umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania Czy z deweloperem warto negocjować Koszty zakupu mieszkania od dewelopera Umowa deweloperska kancelaria prawna Bydgoszcz | 886 070 575 Ustawa regulująca umowy deweloperskie Umowa deweloperska - koszty i opłaty Hipoteka do umowy deweloperskiej Umowa deweloperska kancelaria prawna Warszawa | 886 070 575 Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości Rozwiązanie umowy deweloperskiej wzór Wypowiedzenie umowy deweloperskiej Komentarz do ustawy deweloperskiej Ile bierze notariusz za kupno mieszkania Pytania do dewelopera Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania a umowa warunkowa Umowa przedwstępna kupna mieszkania a dług spadkowy Zakup mieszkania a ekspektatywa Ranking deweloperów Warszawa Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ze spłatą hipoteki Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania a kilka właścicieli Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania - dokumenty Zawarcie umowy przedwstępnej kupna mieszkania a wydanie lokalu Czy można sprawdzić umowę deweloperską Umowa deweloperska a umowa sprzedaży Formalności po zakupie domu Najlepsi deweloperzy Warszawa Umowa przedwstępna u notariusza - koszty Odbiór mieszkania Na co zwrócić uwagę czytając umowę deweloperską Umowa deweloperska kancelaria prawna Wrocław | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kraków | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gdańsk | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Białystok | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Katowice | 886 070 575 Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Umowa deweloperska - jak ją sprawdzić Kupno mieszkania od dewelopera najważniejsze informacje Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Gdańsku Harmonogram związany z umową deweloperską Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Szczecinie Umowa deweloperska klauzule niedozwolone Umowa deweloperska kruczki, haczyki, pułapki Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Wiarygodny deweloper - jak go sprawdzić Czy można podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem Kupno mieszkania od dewelopera - co trzeba sprawdzić Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę Umowa deweloperska kancelaria prawna Kielce | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Zielona Góra | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Lublin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Łódź | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Olsztyn | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Opole | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Poznań | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Rzeszów | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Szczecin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Toruń | 886 070 575 O co pytać przy kupnie mieszkania Pełnomocnictwo do odbioru mieszkania od dewelopera Umowa przedwstępna kupna domu Inwestor a deweloper Formalności po zakupie mieszkania - urząd miasta Jak sprawdzić rachunek powierniczy dewelopera Ranking deweloperów Opinie o deweloperach Najwięksi deweloperzy w Polsce Co jest ważne podczas kupna domu od dewelopera Kupno lokalu na firmę Inwestowanie w condohotele i aparthotele Kupno domu od osoby prywatnej - gwarancja Przelew czy gotówka - kupno domu od dewelopera Akt notarialny - czego się wystrzegać? Akt notarialny, czy pieniądze - co pierwsze Piwnica a powierzchnia użytkowa mieszkania Czy możemy przelać pieniądze przy kupnie mieszkania Kupno mieszkania - zwolnienie z PCC Sprawdzenie księgi wieczystej po adresie Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprawdzenie notariusza przed kupnem mieszkania Numer księgi wieczystej - czy to kosztuje Nieważność umowy przedwstępnej Przeniesienie własności od dewelopera Umowa deweloperska – aneks Kupno mieszkania w starej kamienicy Jak bezpiecznie kupić lokal Odbiór domu - rynek wtórny Odbiór mieszkania - koszty Umowa rezerwacyjna z deweloperem Odbiór mieszkania ze specjalistą Zmiana ceny a umowa deweloperska Co po umowie deweloperskiej Paździerzowy deweloper - umowa deweloperska Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna bez notariusza - wzór Jak prawidłowo podpisać umowę przedwstępną z deweloperem Sprawdzenie umowy deweloperskiej Grudziądz, kancelaria prawna Grudziądz Sprawdzenie umowy deweloperskiej Kalisz, kancelaria prawna Kalisz Sprawdzenie umowy deweloperskiej Jaworzno, kancelaria prawna Jaworzno Sprawdzenie umowy deweloperskiej Piła, kancelaria prawna Piła Sprawdzenie umowy deweloperskiej Chorzów, kancelaria prawna Chorzów Sprawdzenie umowy deweloperskiej Słupsk, kancelaria prawna Słupsk Sprawdzenie umowy deweloperskiej Jastrzębie-Zdrój, kancelaria prawna Jastrzębie-Zdrój Sprawdzenie umowy deweloperskiej Nowy Sącz, kancelaria prawna Nowy Sącz Sprawdzenie umowy deweloperskiej Jelenia Góra, kancelaria prawna Jelenia Góra Sprawdzenie umowy deweloperskiej Mysłowice, kancelaria prawna Mysłowice Sprawdzenie umowy deweloperskiej Konin, kancelaria prawna Konin Sprawdzenie umowy deweloperskiej Piotrków Trybunalski, kancelaria prawna Piotrków Trybunalski Umowa deweloperska kancelaria prawna Opole| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gorzów Wielkopolski| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gdynia| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Sosnowiec| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Radom| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gliwice| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Koszalin| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Tarnów| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Elbląg| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Częstochowa| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Siedlce| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kołobrzeg| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Świdnica| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Legnica| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Ełk| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Zabrze| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Bielsko Biała| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Bytom| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Rybnik| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Ruda Śląska| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Tychy| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Płock| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Dąbrowa Górnicza| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Wałbrzych| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Włocławek| 886 070 575