Masz pytania? Zadzwoń 886 070 575

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule dowiesz się jak i czy w ogóle można odstąpić od umowy deweloperskiej.

W niniejszym artykule poznasz odpowiedź na pytanie czy odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Zgodnie z ustawą deweloperską, nabywca lokalu mieszkalnego ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej. Aby to zrobić, należy przede wszystkim dokładnie prześledzić treść podpisanego aktu oraz sprawdzić aktualne przepisy. Jeżeli w dokumencie nie ma zapisów dotyczących możliwości umownego prawa do odstąpienia, może ono nastąpić w uzasadnionych przypadkach.

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy deweloperskiej warto poznać przed jej podpisaniem

Odstąpienie od umowy deweloperskiej z winy dewelopera

Możliwość odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej występuje, jeżeli dokument ten nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ustawie lub zawiera informacje niezgodne z prospektem informacyjnym i załącznikami - za wyjątkiem zmian, które zostały dokładnie podkreślone w umowie. Inną przesłanką może być brak dostarczenia klientowi prospektu informacyjnego z załącznikami, bądź też ich niezgodność ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy deweloperskiej. Odstąpienie jest możliwe także wówczas, gdy prospekt nie zawiera informacji uwzględnionych we wcześniejszym wzorze. Nabywca ma prawo zrezygnować również wtedy, jeżeli prawo własności nie zostanie przeniesione na jego osobę w ustalonym terminie.

Kiedy deweloper może odstąpić od umowy?

Umowa deweloperska może zostać zerwana także przez dewelopera. Prawo do odstąpienia przysługuje mu w sytuacji, gdy nabywca nie spełni świadczenia pieniężnego w ustalonej wysokości lub terminie ustalonym w umowie - o ile zaległe kwoty nie zostaną uiszczone w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania. Umowa z deweloperem traci ważność również wówczas, gdy nabywca nie stawi się na odbiór mieszkania lub podpisanie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności - mimo dwukrotnego doręczenia pisemnego wezwania w odstępie przynajmniej 60 dni.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej bez podania przyczyny

Jeżeli nabywca odstąpi od umowy z deweloperem bez podania przyczyny, zwykle musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. W postanowieniach mogą się bowiem znajdować kary umowne, czyli sankcje za niewywiązanie się z obowiązków. W zależności od tego, jak skonstruowana jest umowa deweloperska prawnik o odpowiednich kwalifikacjach może pomóc w indywidualnym uzgodnieniu kluczowych wytycznych.

Oceń artykuł:

Średnia -/5 na podstawie 0 opinii.
Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej? Poproś o kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej? Poproś o kontakt

Baza wiedzy

__

Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska klauzule niedozwolone Umowa deweloperska kruczki, haczyki, pułapki Zakup mieszkania od dewelopera koszty notarialne Odstąpienie od umowy deweloperskiej Jak sprawdzić dewelopera? Umowa rezerwacyjna z deweloperem Umowa przedwstępna z deweloperem Kupno mieszkania od dewelopera podatek Co sprawdzić przed kupnem mieszkania od dewelopera? Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Szczecinie Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Gdańsku Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę Umowa deweloperska hipoteka Gdzie sprawdzić umowę deweloperską Umowa deweloperska harmonogram Umowa deweloperska prawnik. Pomoc adwokatów i radców prawnych przy sprawdzeniu umowy deweloperskiej | zadzwoń 886 070 575 Ustawa deweloperska harmonogram Sprawdzenie umowy deweloperskiej Negocjacje z deweloperem Kupno mieszkania od dewelopera krok po kroku Zakup mieszkania od dewelopera koszty Koszt umowy przedwstępnej u notariusza Umowa deweloperska kalkulator Umowa deweloperska cesja Zakup mieszkania od dewelopera podatek Jak zmusić dewelopera do podpisania aktu notarialnego Umowa deweloperska o czym pamiętać Ustawa deweloperska komentarz Umowa deweloperska ustawa Odbiór mieszkania Umowa deweloperska koszty i opłaty Kredyt a umowa deweloperska Umowa deweloperska prawnik Umowa deweloperska na co uważać Umowa deweloperska a umowa przeniesienia własności Umowa deweloperska a użytkowanie wieczyste Umowa deweloperska a prospekt informacyjny