Masz pytania? Zadzwoń 886 070 575

Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule dowiesz ⭐ się jak i czy w ogóle można ➡️ odstąpić od umowy deweloperskiej.⭐

W niniejszym artykule poznasz odpowiedź na pytanie czy odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Zgodnie z ustawą deweloperską, nabywca lokalu mieszkalnego ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej. Aby to zrobić, należy przede wszystkim dokładnie prześledzić treść podpisanego aktu oraz sprawdzić aktualne przepisy. Jeżeli w dokumencie nie ma zapisów dotyczących możliwości umownego prawa do odstąpienia, może ono nastąpić w uzasadnionych przypadkach.

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy deweloperskiej warto poznać przed jej podpisaniem

Odstąpienie od umowy deweloperskiej z winy dewelopera

Możliwość odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej występuje, jeżeli dokument ten nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ustawie lub zawiera informacje niezgodne z prospektem informacyjnym i załącznikami - za wyjątkiem zmian, które zostały dokładnie podkreślone w umowie. Inną przesłanką może być brak dostarczenia klientowi prospektu informacyjnego z załącznikami, bądź też ich niezgodność ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy deweloperskiej. Odstąpienie jest możliwe także wówczas, gdy prospekt nie zawiera informacji uwzględnionych we wcześniejszym wzorze. Nabywca ma prawo zrezygnować również wtedy, jeżeli prawo własności nie zostanie przeniesione na jego osobę w ustalonym terminie.

Kiedy deweloper może odstąpić od umowy?

Umowa deweloperska może zostać zerwana także przez dewelopera. Prawo do odstąpienia przysługuje mu w sytuacji, gdy nabywca nie spełni świadczenia pieniężnego w ustalonej wysokości lub terminie ustalonym w umowie - o ile zaległe kwoty nie zostaną uiszczone w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania. Umowa z deweloperem traci ważność również wówczas, gdy nabywca nie stawi się na odbiór mieszkania lub podpisanie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności - mimo dwukrotnego doręczenia pisemnego wezwania w odstępie przynajmniej 60 dni.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej bez podania przyczyny

Jeżeli nabywca odstąpi od umowy z deweloperem bez podania przyczyny, zwykle musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. W postanowieniach mogą się bowiem znajdować kary umowne, czyli sankcje za niewywiązanie się z obowiązków. W zależności od tego, jak skonstruowana jest umowa deweloperska prawnik o odpowiednich kwalifikacjach może pomóc w indywidualnym uzgodnieniu kluczowych wytycznych.

Oceń artykuł:

Odstąpienie od umowy deweloperskiej | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 15 opinii.
Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej? Poproś o kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej? Poproś o kontakt

Baza wiedzy

__

Umowa rezerwacyjna z deweloperem Odbiór mieszkania ze specjalistą Zmiana ceny a umowa deweloperska Co po umowie deweloperskiej? Paździerzowy deweloper - umowa deweloperska Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy deweloperskiej Kupno mieszkania a urząd skarbowy Kupno mieszkania w starej kamienicy Jak bezpiecznie kupić lokal Odbiór domu - rynek wtórny Odbiór mieszkania - koszty Sprawdzenie księgi wieczystej po adresie Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprawdzenie notariusza przed kupnem mieszkania Numer księgi wieczystej - czy to kosztuje? Nieważność umowy przedwstępnej Przeniesienie własności od dewelopera Umowa deweloperska – aneks Waloryzacja ceny - umowa deweloperska Kupno domu od osoby prywatnej - gwarancja Przelew czy gotówka - kupno domu od dewelopera Akt notarialny - czego się wystrzegać? Notariusz - płatność gotówką Akt notarialny, czy pieniądze - co pierwsze? Garaż - jakie opłaty notarialne Piwnica a powierzchnia użytkowa mieszkania Czy możemy przelać pieniądze przy kupnie mieszkania Kupno mieszkania - zwolnienie z PCC Kupno lokalu na firmę Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera Ranking deweloperów Umowa przedwstępna u notariusza - koszty Co jest ważne podczas kupna domu od dewelopera Kredyt na dom od dewelopera Ile kosztuje przeniesienie własności nieruchomości Umowa deweloperska kancelaria prawna Rzeszów | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Szczecin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Toruń | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Łódź | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Olsztyn | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Opole | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Poznań | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Lublin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kielce | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Zielona Góra | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Białystok | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Bydgoszcz | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Katowice | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Warszawa | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Wrocław | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kraków | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gdańsk | 886 070 575 Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska klauzule niedozwolone Umowa deweloperska kruczki, haczyki, pułapki Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Wiarygodny deweloper - jak go sprawdzić Czy można podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem Jak prawidłowo podpisać umowę przedwstępną z deweloperem Podatek od kupna mieszkania od dewelopera Kupno mieszkania od dewelopera - co trzeba sprawdzić Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Szczecinie Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Gdańsku Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę Hipoteka do umowy deweloperskiej Czy można sprawdzić umowę deweloperską Harmonogram związany z umową deweloperską Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Harmonogram przedsięwzięcia a ustawa deweloperska Umowa deweloperska - jak ją sprawdzić Czy z deweloperem warto negocjować Kupno mieszkania od dewelopera najważniejsze informacje Koszty zakupu mieszkania od dewelopera Ile kosztuje umowa przedwstępna u notariusza Kalkulator kosztów umowy deweloperskiej Jak zrealizować cesję umowy deweloperskiej Ile wynosi podatek od zakupu mieszkania deweloperskiego Co zrobić, gdy deweloper odwleka podpisanie aktu notarialnego Na co zwrócić uwagę czytając umowę deweloperską Komentarz do ustawy deweloperskiej Ustawa regulująca umowy deweloperskie Odbiór mieszkania Umowa deweloperska koszty i opłaty Kredyt a umowa deweloperska Umowa deweloperska prawnik Umowa deweloperska na co uważać Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską Umowa deweloperska a prospekt informacyjny