Obowiązkowe elementy umowy deweloperskiej – na co należy zwrócić uwagę w dokumencie?

Elementy umowy deweloperskiej: omówienie

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami!

zdjęcie do Przy sporządzaniu takiej umowy należy zwrócić uwagę na wiele kwestii, aby zabezpieczyć interesy obu stron. Jakie? Kliknij, aby się dowiedzieć!

Umowa deweloperska jest dokumentem sporządzanym w formie aktu notarialnego, w którym deweloper zobowiązuje się do przeniesienia na Ciebie własności mieszkania po jego wybudowaniu oraz oddaniu budynku do użytkowania. Umowa ta określa też Twoje zobowiązanie do zapłaty na rzecz dewelopera ustalonej ceny mieszkania. W związku z tym, że jest to dokument niezwykle ważny, istotne jest, abyś wiedział jakie obowiązkowe elementy powinien zawierać i na co musisz zwrócić uwagę przy jego sporządzaniu.

Jakie obowiązkowe elementy powinna zawierać umowa deweloperska?

Umowa deweloperska to ważny dokument regulujący relacje między deweloperem (inwestorem) a klientem (nabywcą) w kontekście budowy, sprzedaży lub zakupu nieruchomości, lub nieruchomości w trakcie budowy. Przy sporządzaniu takiej umowy należy zwrócić uwagę na wiele kwestii, aby zabezpieczyć interesy obu stron. Oto niektóre obowiązkowe elementy umowy deweloperskiej:

  • strony umowy – Twoje pełne dane i dane dewelopera;
  • opis nieruchomości;
  • terminy odbioru i płatności;
  • warunki przekazania lokalu.

Wśród podstawowych elementów, które powinna zawierać umowa deweloperska, wskazać trzeba  też na oznaczenie jej stron, miejsce i datę zawarcia, cenę nieruchomości oraz jej cechy. Mowa tu o powierzchni mieszkania i układzie pomieszczeń. 

Poza tym w umowie deweloperskiej obowiązkowo musi być wskazany termin przeniesienia prawa własności lokalu na Ciebie. Wśród innych podstawowych danych, które koniecznie muszą znaleźć się w umowie, wskazać trzeba jeszcze na informacje dotyczące mieszkania i inwestycji. W tym przypadku mowa jest o oznaczeniu pozwolenia na budowę, sposobie pomiaru powierzchni, terminie rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, a także o kosztach prowadzenia rachunku.

Warunki zapłaty i odstąpienia od umowy 

Umowa deweloperska musi także obowiązkowo określać termin oraz sposób zapłaty. Warto tu podkreślić, że im później płacić, tym w lepszej jesteś sytuacji. Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie deweloperskiej umowa nie może określać, że zapłata ceny może następować w sposób mniej korzystny niż wynikający z tempa realizacji inwestycji.

Co ważne, umowa deweloperska może zawierać informację, że cena może ulec zmianie. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku zmiany powierzchni nieruchomości w trakcie budowy. Umowa może także zakładać klauzulę waloryzacji ceny o stopień inflacji.

Dodatkowo obowiązkowym elementem umowy deweloperskiej są warunki odstąpienia od umowy, a także informacja o wysokości odsetek i kar umownych. Konieczne są przy tym zapisy mówiące o warunkach, na jakich przysługuje Ci zwrot wpłaconych przez Ciebie środków w przypadku odstąpienia od umowy. Warto podkreślić, że jeśli umowa deweloperska nie będzie zawierać wszystkich obowiązkowych danych określonych w artykule 22 ustawy deweloperskiej, to masz prawo do jej zerwania.

Kary umowne w umowie deweloperskiej 

Przede wszystkim analizując umowę deweloperską, zwróć uwagę na kwestie związane z karami umownymi. Nierzadko zdarza się, że firmy deweloperskie nie wprowadzają do umowy postanowień dotyczących kar umownych. W szczególności taka sytuacja dotyczy kar naliczanych za nieterminowe przeniesienie prawa własności do nieruchomości.

Co prawda, prawo nie wymaga umieszczenia takiej informacji w umowie. Nie da się jednak ukryć, że w przypadku braku takiego zapisu trudniej będzie Ci dochodzić odszkodowania od dewelopera za niewywiązanie się z umowy. 

Istotna jest tu również sama konstrukcja klauzuli kary umownej. Pamiętać musisz o różnicy między naliczaniem kary za okres opóźnienia, a za okres zwłoki.

Terminy te często stosowane są w języku potocznym zamiennie, jednak w rzeczywistości oznaczają coś innego. Zwłoka to zawinione opóźnienie, czyli takie, które zależne jest od okoliczności obciążających dewelopera.

Analizując umowę deweloperską, koniecznie zwróć uwagę także na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości. Umowa  powinna zawierać informację o zgodzie banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkaniowego i o przeniesieniu jego własności po wpłacie pełnej ceny.

Mowa tu o sytuacji, w której budynek ma zostać postawiony na nieruchomości obciążonej hipoteką. Bez wspomnianej zgodny banku hipoteka będzie ciążyć także na lokalu. Jeśli umowa deweloperska zawiera taki zapis, musisz to koniecznie wyjaśnić z deweloperem.

Właściwy pomiar mieszkania 

Bardzo ważną kwestią jest również sposób pomiaru powierzchni mieszkania. Jak wiesz, cena mieszkania w dużym stopniu uzależniona jest od jego metrażu. Oznacza to, że sposób pomiaru powierzchni jest niezwykle ważny. Dlatego zwrócić uwagę na to, czy w umowie deweloperskiej został dokładnie opisany sposób pomiaru powierzchni. Wszystko po to, abyś miał pewność co do różnicy między metrażem projektowym a rzeczywistym. Taka różnica prawdopodobnie wystąpi, ponieważ dziś trudno o wybudowanie nieruchomości, której metraż rzeczywisty idealnie zgadzać będzie się z tym projektowym. Wynika to ze stosowanych obecnie technologii budowlanych.

Sprawdź obowiązkowe elementy umowy deweloperskiej – zaufaj ekspertom 

Obowiązkowe elementy umowy deweloperskiej to kluczowa sprawa, którą warto dokładnie przeanalizować przed podpisaniem dokumentu. Przestrzeganie tych zasad gwarantuje prawidłowy przebieg transakcji. Przede wszystkim, zwróć uwagę na dokładne określenie stron umowy, opis nieruchomości, jej cenę oraz terminy dostawy. 

Istotne są również klauzule dotyczące rozwiązywania sporów i kary umowne. Dokładny opis standardów technicznych nieruchomości, prawa do zmian w projekcie, a także zabezpieczenie środków finansowych i warunki przekazania nieruchomości powinny być jasno sprecyzowane. 

Analiza umowy deweloperskiej jest niezwykle ważna, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w nieruchomościach, aby upewnić się, że Twoje prawa i interesy są właściwie chronione. Warto poświęcić czas na dokładne zrozumienie każdego z tych elementów, aby uniknąć nieporozumień i problemów w przyszłości.

Oceń artykuł:

Elementy umowy deweloperskiej: omówienie
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Zamów kontakt
zapewniamy bezpieczeństwo

Zapewniamy
bezpieczeństwo

Zwracamy uwagę na szczczegóły

Zwracamy uwagę
na szczczegóły

Mamy szerokie doświadczenie

Mamy szerokie
doświadczenie


Potrzebujesz pomocy prawnika?

Zamów kontakt

Baza wiedzy

__

Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską? Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Co zrobić, gdy deweloper odwleka podpisanie aktu notarialnego Umowa deweloperska - koszty i opłaty Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania a umowa warunkowa Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ze spłatą hipoteki Zawarcie umowy przedwstępnej kupna mieszkania a wydanie lokalu Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania a kilka właścicieli Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania - dokumenty Garaż - jakie opłaty notarialne Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Umowa przedwstępna u notariusza - koszty Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy deweloperskiej Kupno mieszkania a urząd skarbowy Nieważność umowy przedwstępnej Notariusz - płatność gotówką Akt notarialny, czy pieniądze - co pierwsze Piwnica a powierzchnia użytkowa mieszkania Ile kosztuje przeniesienie własności nieruchomości Czy zastanawialiście się kiedyś nad znaczeniem słowa „zadatek” w kontekście umowy deweloperskiej? Kary umowne: wezwanie dewelopera do zapłaty Jak wygląda umowa deweloperska na lokal użytkowy? Jaka forma umowy z deweloperem jest możliwa przed podpisaniem umowy deweloperskiej? Bankructwo dewelopera: co zrobić, żeby nie dać się zaskoczyć? Umowa deweloperska i zameldowanie: kiedy można złożyć wniosek do urzędu? Co powinieneś wiedzieć o umowie deweloperskiej i oświadczeniu majątkowym? Na czym polega DFG (Deweloperski Fundusz Gwarancyjny)? Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera — co powinieneś wiedzieć jako nabywca nieruchomości? Pozew o wykonanie zobowiązania z umowy deweloperskiej: jak działać w sytuacji konfliktu z deweloperem? Czym się różnią a czym są do siebie podobne umowa deweloperska i promesa? Co trzeba zrobić, żeby odzyskać swoje pieniądze w ramach umowy deweloperskiej? Podstawowe informacje dotyczące umowy rezerwacyjnej Na te rzeczy musisz uważać, kiedy podpisujesz umowę deweloperską Czy można skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2% przy zakupie z rynku pierwotnego? Metraż w umowie deweloperskiej — jakie ma znaczenie? Jak zabezpieczyć się przed błędami? Księgi wieczyste a inwestycja deweloperska: jak to rozumieć? Wady ukryte: co deweloper musi z nimi zrobić? Jak związek ma tytuł prawny do gruntu, który ma deweloper z umową deweloperską? Kiedy mnożna pozwać dewelopera za niewywiązanie się z umowy deweloperskiej i jaka jest właściwość sądu? Przedawnienie w sprawie sądowej przeciwko deweloperowi i przedawnienie umowy deweloperskiej – na co uważać? Umowa deweloperska dla spółki z o.o. – czy można ją podpisać jako osoba prawna? Obowiązkowe elementy umowy deweloperskiej – na co należy zwrócić uwagę w dokumencie? Jakie są różnice między umową rezerwacyjną a deweloperską? Jak sfinansować inwestycję deweloperską? Umowa deweloperska i dziedziczenie: najważniejsze informacje