Jak związek ma tytuł prawny do gruntu, który ma deweloper z umową deweloperską?

Umowa deweloperska jako tytuł prawny do lokalu

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami!

zdjęcie do Umowa deweloperska jest tytułem prawnym, ponieważ po wypełnieniu warunków zawartych w umowie, nabywca otrzymuje prawo własności nieruchomości. Co jeszcze?

Jak się ma tytuł prawny dewelopera do gruntu, na którym jest zaplanowane przedsięwzięcie, do umowy deweloperskiej? Czy deweloper ma prawo przystąpić do podpisania umowy, kiedy nie jest właścicielem ziemi? Ta kwestia nie bez powodu budzi wątpliwości oraz nieufność u osób zainteresowanych zakupem nieruchomości. Mogłoby się wydawać, że deweloper nie może mieć prawa rozporządzania gruntem, który nie jest jego własnością. Idąc tym tokiem rozumowania, umowa deweloperska zawarta z osobą inną niż właściciel nieruchomości nie mogłaby być tytułem prawnym. Na szczęście ten problem jest szczegółowo rozpatrywany w aktach prawnych, które parafrazujemy poniżej, aby przedstawić je w bardziej przystępnej, zrozumiałej formie.

Umowa deweloperska jako tytuł prawny

Tytuł prawny do nieruchomości to dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości. Z tej definicji wynika, że umowa deweloperska jest tytułem prawnym, ponieważ po wypełnieniu warunków zawartych w umowie, nabywca otrzymuje prawo własności nieruchomości. Spełnienie warunków leży zarówno po stronie dewelopera, jak i nabywcy.

Taką definicję podaje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Podstawowym warunkiem jest oczywiście ukończenie budowy i oddanie lokalu do użytku w przewidywanym terminie. Po stronie dewelopera leży również wykończenie lokalu do stanu określonego w umowie.  Natomiast obowiązkiem nabywcy jest uiszczenie ustalonej opłaty w umówionym terminie. 

Czy deweloper musi być właścicielem gruntu?

Kwestie prawa własności ziemi przez dewelopera reguluje treść ustawy Prawo o notariacie. Jeśli firma jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym ma powstać lub powstaje nieruchomość, notariusz sporządzający akt notarialny (umowę deweloperską) składa wniosek, aby w księdze wieczystej pojawił się wpis o planowanym przeniesieniu własności na nabywcę. Księgi wieczyste to rejestr publiczny, w którym są zawarte informacje, komu i jakie prawa przysługują do danej nieruchomości. Obecnie księgi są prowadzone w formie elektronicznej, więc wniosek notariusza też jest wysyłany elektronicznie.

Jeśli deweloper nie jest właścicielem gruntu, ma prawo zawrzeć umowę deweloperską z przyszłym właścicielem lokalu, ale pod jednym warunkiem. Musi uzyskać i dostarczyć notariuszowi zgodę właściciela gruntu na dokonanie wpisu w księgach wieczystych. Jeśli deweloper nie przedstawi takiej zgody przed podpisaniem umowy z nabywcą, notariusz ma obowiązek powiadomić nabywcę o fakcie, że taka zgoda nie została przedstawiona. Mimo to umowa nadal może zostać podpisana. Notariusz jest zobowiązany poinformować nabywców, że zostaną wpisani do ksiąg wieczystych w momencie, kiedy deweloper uzyska prawo własności do gruntu.

Co, jeśli deweloper nie uzyska prawa do gruntu?

Prawa i obowiązki dewelopera oraz nabywców reguluje umowa deweloperska. Jest w niej zawarty – ustalony przez obie strony – termin przekazania prawa własności na nabywcę oraz termin płatności za nieruchomość. Są też oczywiście ustalone dopuszczalne opóźnienia, gdyż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że takie wystąpią. Jeśli jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich obowiązków w określonym terminie, umowa może zostać zerwana. W omawianym przypadku obowiązkiem dewelopera jest przeniesienie prawa własności na nowego właściciela, ale nie może się z tego wywiązać, jeśli sam nie jest właścicielem gruntu. 

Właściciel nieruchomości, wyrażając zgodę na wpisanie nowych nabywców do ksiąg wieczystych, zobowiązuje się w przyszłości do przekazania im prawa własności. Z tego wynika, że zawarcie umowy z deweloperem, który uzyskał taką zgodę, jest gwarancją dotrzymania umowy.

Jeśli jednak zgoda nie została udzielona przez właściciela, podpisanie umowy z deweloperem wiąże się z ryzykiem, że nie zdąży on uzyskać prawa własności gruntu w wyznaczonym terminie i w konsekwencji umowa deweloperska wygaśnie, stanie się nieważna.

Czy deweloper może zataić informację o prawie własności?

W momencie zawierania umowy deweloperskiej (a najlepiej wcześniej) przyszły właściciel lokalu musi zostać poinformowany o tym, czy deweloper jest właścicielem gruntu, czy nie. Umowa w obu przypadkach będzie wyglądać tak samo, ale taka informacja nie może być zatajona i nabywca ma prawo domagać się, by była zawarta w umowie. Powinna też znaleźć się w prospekcie informacyjnym. 

Za zatajanie lub fałszowanie informacji w prospekcie informacyjnym art. 59 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przewiduje odpowiedzialność karną w postaci grzywny, lub pozbawienia wolności.

Umowa deweloperska jest istotnym dokumentem, który określa prawa i obowiązki obu stron transakcji. Jednak warto zadać pytanie, jak ma się tytuł prawny dewelopera do gruntu w kontekście tej umowy?

Aby zabezpieczyć swoje interesy, konieczne jest dokładne przeanalizowanie umowy pod kątem tytułu prawnego dewelopera do gruntu. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w nieruchomościach, który pomoże upewnić się, że umowa jest kompletna i bezpieczna dla nabywcy. 

Oceń artykuł:

Umowa deweloperska jako tytuł prawny do lokalu
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Zamów kontakt
zapewniamy bezpieczeństwo

Zapewniamy
bezpieczeństwo

Zwracamy uwagę na szczczegóły

Zwracamy uwagę
na szczczegóły

Mamy szerokie doświadczenie

Mamy szerokie
doświadczenie


Potrzebujesz pomocy prawnika?

Zamów kontakt

Baza wiedzy

__

Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską? Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Co zrobić, gdy deweloper odwleka podpisanie aktu notarialnego Umowa deweloperska - koszty i opłaty Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania a umowa warunkowa Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ze spłatą hipoteki Zawarcie umowy przedwstępnej kupna mieszkania a wydanie lokalu Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania a kilka właścicieli Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania - dokumenty Garaż - jakie opłaty notarialne Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Umowa przedwstępna u notariusza - koszty Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy deweloperskiej Kupno mieszkania a urząd skarbowy Nieważność umowy przedwstępnej Notariusz - płatność gotówką Akt notarialny, czy pieniądze - co pierwsze Piwnica a powierzchnia użytkowa mieszkania Ile kosztuje przeniesienie własności nieruchomości Czy zastanawialiście się kiedyś nad znaczeniem słowa „zadatek” w kontekście umowy deweloperskiej? Kary umowne: wezwanie dewelopera do zapłaty Jak wygląda umowa deweloperska na lokal użytkowy? Jaka forma umowy z deweloperem jest możliwa przed podpisaniem umowy deweloperskiej? Bankructwo dewelopera: co zrobić, żeby nie dać się zaskoczyć? Umowa deweloperska i zameldowanie: kiedy można złożyć wniosek do urzędu? Co powinieneś wiedzieć o umowie deweloperskiej i oświadczeniu majątkowym? Na czym polega DFG (Deweloperski Fundusz Gwarancyjny)? Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera — co powinieneś wiedzieć jako nabywca nieruchomości? Pozew o wykonanie zobowiązania z umowy deweloperskiej: jak działać w sytuacji konfliktu z deweloperem? Czym się różnią a czym są do siebie podobne umowa deweloperska i promesa? Co trzeba zrobić, żeby odzyskać swoje pieniądze w ramach umowy deweloperskiej? Podstawowe informacje dotyczące umowy rezerwacyjnej Na te rzeczy musisz uważać, kiedy podpisujesz umowę deweloperską Czy można skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2% przy zakupie z rynku pierwotnego? Metraż w umowie deweloperskiej — jakie ma znaczenie? Jak zabezpieczyć się przed błędami? Księgi wieczyste a inwestycja deweloperska: jak to rozumieć? Wady ukryte: co deweloper musi z nimi zrobić? Jak związek ma tytuł prawny do gruntu, który ma deweloper z umową deweloperską? Kiedy mnożna pozwać dewelopera za niewywiązanie się z umowy deweloperskiej i jaka jest właściwość sądu? Przedawnienie w sprawie sądowej przeciwko deweloperowi i przedawnienie umowy deweloperskiej – na co uważać? Umowa deweloperska dla spółki z o.o. – czy można ją podpisać jako osoba prawna? Obowiązkowe elementy umowy deweloperskiej – na co należy zwrócić uwagę w dokumencie? Jakie są różnice między umową rezerwacyjną a deweloperską? Jak sfinansować inwestycję deweloperską? Umowa deweloperska i dziedziczenie: najważniejsze informacje