Umowa deweloperska - koszty i opłaty

Koszty i opłaty które wiążą się z podpisaniem umowy deweloperskiej | 886 070 575

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami!

zdjęcie do W artykule odpowiadamy na pytanie: ➡️ jakie koszty i opłaty niesie ze sobą podpisanie umowy deweloperskiej? ➡️ Podpowiadamy też jak zoptymalizować koszty i opłaty i czy w ogóle ➽ jest to możliwe.

Koszty i opłaty związane z podpisywaniem umowy deweloperskiej to m.in. podatki i koszt taksy notarialnej.

Czym jest umowa deweloperska

Umowa deweloperska to popularna na rynku pierwotnym umowa między deweloperem a kupującym mieszkanie lub dom. Według prawa umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że deweloper zobowiązany jest przede wszystkim do wybudowania danego mieszkania i późniejszej sprzedaży poprzez umowę przyrzeczoną, a kupujący wpłaca ustaloną cenę z góry.

Pierwsza ustawa regulująca umowę deweloperską pochodzi z 16 września 2011 roku i powstała jako odpowiedź na bankructwa deweloperów, które powodowały utratę pieniędzy  ich klientów. Dlatego właśnie ustawa ta chronić ma przede wszystkim kupujących i wprowadzać ścisłe regulacje umowy deweloperskiej, czyniąc ją maksymalnie bezpieczną dla kupującego. Dzieje się tak za sprawą np.rachunków powierniczych czy prospektów informacyjnych. Kupujący do czasu podpisania umowy przyrzeczonej nie musi ponosić żadnych kosztów takich jak podatki od nieruchomości, czy za użytkowanie wieczyste.

Co powinna zawierać umowa deweloperska

Zawartość umowy deweloperskiej jest szczegółowo wypunktowania w artykule 22 ustawy.

Przedstawiamy, co powinno znaleźć się w umowie deweloperskiej:

 1. Strony biorące udział, miejsce i data podpisania.
 2. Cena nabycia mieszkania, wraz z podatkiem VAT. Pamiętajmy o zwróceniu uwagi na zawarcia w cenę również innych części lokalu jak balkon, czy chociażby chodniki i oświetlenie budynku. Cena może zmienić sięjedynie za zgodą obydwu stron.
 3. Szczegółowe informacje o nieruchomości: powierzchnię działki, stan prawny z oznaczeniem użytkownika wieczystego lub właściciela, obciążenia i służebności.
 4. Określenie cech budynku takich jak powierzchnia czy ilośćpięter. Określenie usytuowania mieszkania w budynku.
 5. Powierzchnia i układ pomieszczeń w mieszkaniu lub domu, zakres i standard prac wykończeniowych.
 6. Dokładny termin przeniesienia prawa do mieszkania na kupującego.
 7. Wysokość i terminy wpłat dla dewelopera przez kupującego takich jak informacje o mieszkaniowym rachunku powierniczym, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 8. Numer pozwolenia na budowę i termin zakończenia inwestycji.
 9. Określenie warunków odstąpienia od umowy i warunków zwrotu pieniędzy. Jest to punkt, który szczególnie powinien interesować kupującego. Również określenie karach umownych i odsetkach dla obydwu stron.
 10. Sposób pomiaru lokalu.
 11. Oświadczenie o odbiorze prospektu informacyjnego przez kupującego.
 12. Termin odbioru lokalu i sposób zawiadomienia o odbiorze.
 13. Zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia mieszkania i przeniesienia praw własności lokalu na kupującego.
 14. I inne, które znaleźć można w art. 22 ustawy deweloperskiej.

Na co uważać przy podpisywaniu umowy deweloperskiej

Przy podpisywaniu umowy deweloperskiej należy być czujnym, a jeszcze bardziej, gdy umowa ta nie ma formy aktu notarialnego, a jest np. umową rezerwacyjną

Rachunek powierniczy

Wybierajmy tych deweloperów, którzy posiadają rachunek powierniczy, gwarantuje nam on ewentualny zwrot kosztów wpłaconych na poczet inwestycji.

Kary umowne i terminy

Przeanalizuj dokładnie, najlepiej z pomocą fachowca w tej dziedzinie, jakie kary umowne zapisane są w umowie, zarówno dla dewelopera, jak i dla kupującego. To samo dotyczy terminów oddania inwestycji czy odbioru mieszkania, a także wpłat. Kary umowne wiążą się ściśle z terminami i jeśli deweloper będzie spóźniał się z oddaniem inwestycji i podpisaniem umowy przyrzeczonej to czekają go kary za zwłokę za każdy dzień, o ile zawarte będą w umowie. Na nabywcę kary umowne mogą być nałożone za niestawienie się na odbiór mieszkania, czy niepłacenie w terminie składek na fundusz powierniczy.

Prospekt informacyjny

Dokładne przeczytanie prospektu informacyjnego zagwarantuje nam kompletną wiedzę na temat inwestycji, dając możliwość, chociażby zweryfikowania czy deklarowane materiały zostały użyte do budowy, czy deweloper użył tańszych zamienników. Prospekt informacyjny, jak i umowę deweloperską najlepiej przeanalizować z fachowcem, by była ona dla nas jak najkorzystniejsza i bezpieczna.

Nieuczciwi deweloperzy i umowy pisemne

Umowę deweloperską podpisać należy w formie aktu notarialnego, jednak istnieją inne rodzaje legalnych umów z deweloperami, które niestety wykorzystywane są przez nieuczciwych inwestorów. Mogą to być umowy rezerwacyjne czy umowy przedwstępne, ale zwykle charakteryzują się tym, że deweloper wymaga wpłacenia zaliczenia swój konto na poczet przyszłej budowy w zamian za zobowiązanie do sprzedaży danego mieszkania danej osobie. Umowy takie nie są nigdy podpisywane notarialnie i należy wystrzegać się ich jak ognia, bo często oznaczają nieuczciwego dewelopera, gdyż żaden notariusz nie podpisałby tak skonstruowanej umowy

Umowa deweloperska a koszty i opłaty

Umowa deweloperska jest zawsze podpisywana w formie aktu notarialnego. Oznacza to konieczność wizyty u notariusza, który zgodnie z prawem pobiera opłatę (tzw. taksę notarialną). Taksa notarialna jest określona w przepisach i zwykle będzie wynosić 1-2 tys. zł za zakup standardowego mieszkania. Zgodnie z prawem, notariusz weźmie połowę wyliczonej kwoty od nas, a drugą część zapłaci deweloper. W teorii można umówić się, że koszty umowy deweloperskiej ponosi deweloper (zgodnie z prawem nabywca nie może zapłacić więcej niż połowę kosztów za sporządzenie aktu notarialnego). Z naszego doświadczenia wynika jednak, że zwykle koszty te są dzielone po połowie.

Podpisując umowę, zwykle będziemy musieli zapłacić zaliczkę lub zadatek. Jest to standardowa praktyka deweloperów, którzy żądają niewielkiej kwoty pieniędzy nawet na wczesnym etapie powstawania inwestycji. Ta pierwsza rata nie powinna wynosić więcej niż 10 proc. wartości przedmiotu umowy - szczególnie w przypadku zadatku, który możemy utracić, jeśli odstąpimy od umowy deweloperskiej.

Maksymalne wysokości taksy notarialnej określone przez rozporządzenie to:

Cena nieruchomości
Wysokość taksy notarialnej
do 3000 zł
100 zł
od 3000 zł do 10 000 zł
100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
od 10 000 zł do 30 000 zł
310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
od 30 000 zł do 60 000 zł
710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
od 60 000 zł do 1 000 000 zł
1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł
4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł
6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, lecz nie więcej niż 10 000 zł

Informacje związane z karami umownymi

Informacje związane z karami umownymi

Podpisując umowę deweloperską musimy się także liczyć z kosztami wypisów aktu notarialnego. O maksymalnej stawce mówią przepisy i nie może to być więcej niż 6 zł za stronę. W praktyce koszt wypisów to dodatkowe 100 do 200 zł. Wypisy, czyli egzemplarze umowy będą potrzebne dla nabywcy, dewelopera, sądu wieczystoksięgowego, a jeśli zaciągasz kredyt również dla banku udzielającego kredytu.

Innym kosztem będzie wpis roszczenia wynikającego z umowy deweloperskiej do księgi wieczystej. Niezależnie od wielkości nieruchomości i wartości przedmiotu umowy koszt wpisu to 150 zł. Jako nabywca musisz również pamiętać o tym, że koszt wypisów i koszt aktu notarialnego jest zwykle podawany w kwocie netto. Do ostatecznej ceny tych kosztów należy więc dodać 23 proc. podatek VAT.

Podatki i opłaty umowa deweloperska

Podpisując umowę deweloperską musimy zapłacić podatek VAT (w odróżnieniu od rynku wtórnego, gdzie należy zapłacić podatek PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych). Najczęściej podatek VAT wynosi 8 proc. (może jednak być wyższy przy większych metrażach). Należy o tym pamiętać, bo czasami deweloperzy kuszą niską ceną podaną „netto”, a później finalna cena i tak podana jest jako „brutto”.

Jak obniżyć koszty i opłaty umowy deweloperskiej?

Ustawa deweloperska zobowiązuje podział kosztów notarialnych dotyczących umowy deweloperskiej po połowie. Nie mówi jednak nic o kosztach umowy przyrzeczonej. Z naszego doświadczenia i wielu analiz umów deweloperskich wynika, że zwykle deweloperzy obciążają nabywcę całością opłat za umowę końcową. Możesz spróbować wynegocjować zmianę tych kosztów. Czasami deweloperzy zgadzają się na podział kosztów notarialnych a nawet „sfinansowanie” umowy końcowej. W praktyce jest to jedyny sposób na obniżenie kosztów związanych z umową deweloperską (podział kosztów umowy przyrzeczonej jest precyzowany już w umowie deweloperskiej). Pozostałe opisane koszty są ustanowione przez prawo i nabywca nie możliwości ich optymalizacji.

Oceń artykuł:

Koszty i opłaty które wiążą się z podpisaniem umowy deweloperskiej | 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 1620 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy analizie umowy deweloperskiej?

zapewniamy bezpieczeństwo

Zapewniamy
bezpieczeństwo

Zwracamy uwagę na szczczegóły

Zwracamy uwagę
na szczczegóły

Mamy szerokie doświadczenie

Mamy szerokie
doświadczenie


Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej?

Zamów rozmowę

Baza wiedzy

__

Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską? Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Co zrobić, gdy deweloper odwleka podpisanie aktu notarialnego Umowa deweloperska - koszty i opłaty Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania a umowa warunkowa Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ze spłatą hipoteki Zawarcie umowy przedwstępnej kupna mieszkania a wydanie lokalu Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania a kilka właścicieli Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania - dokumenty Garaż - jakie opłaty notarialne Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Umowa przedwstępna u notariusza - koszty Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy deweloperskiej Kupno mieszkania a urząd skarbowy Nieważność umowy przedwstępnej Notariusz - płatność gotówką Akt notarialny, czy pieniądze - co pierwsze Piwnica a powierzchnia użytkowa mieszkania Ile kosztuje przeniesienie własności nieruchomości Czy zastanawialiście się kiedyś nad znaczeniem słowa „zadatek” w kontekście umowy deweloperskiej? Kary umowne: wezwanie dewelopera do zapłaty Jak wygląda umowa deweloperska na lokal użytkowy? Jaka forma umowy z deweloperem jest możliwa przed podpisaniem umowy deweloperskiej? Bankructwo dewelopera: co zrobić, żeby nie dać się zaskoczyć? Umowa deweloperska i zameldowanie: kiedy można złożyć wniosek do urzędu? Co powinieneś wiedzieć o umowie deweloperskiej i oświadczeniu majątkowym? Na czym polega DFG (Deweloperski Fundusz Gwarancyjny)? Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera — co powinieneś wiedzieć jako nabywca nieruchomości? Pozew o wykonanie zobowiązania z umowy deweloperskiej: jak działać w sytuacji konfliktu z deweloperem? Czym się różnią a czym są do siebie podobne umowa deweloperska i promesa? Co trzeba zrobić, żeby odzyskać swoje pieniądze w ramach umowy deweloperskiej? Podstawowe informacje dotyczące umowy rezerwacyjnej Na te rzeczy musisz uważać, kiedy podpisujesz umowę deweloperską Czy można skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2% przy zakupie z rynku pierwotnego? Metraż w umowie deweloperskiej — jakie ma znaczenie? Jak zabezpieczyć się przed błędami? Księgi wieczyste a inwestycja deweloperska: jak to rozumieć? Wady ukryte: co deweloper musi z nimi zrobić? Jak związek ma tytuł prawny do gruntu, który ma deweloper z umową deweloperską? Kiedy mnożna pozwać dewelopera za niewywiązanie się z umowy deweloperskiej i jaka jest właściwość sądu? Przedawnienie w sprawie sądowej przeciwko deweloperowi i przedawnienie umowy deweloperskiej – na co uważać? Umowa deweloperska dla spółki z o.o. – czy można ją podpisać jako osoba prawna? Obowiązkowe elementy umowy deweloperskiej – na co należy zwrócić uwagę w dokumencie? Jakie są różnice między umową rezerwacyjną a deweloperską? Jak sfinansować inwestycję deweloperską? Umowa deweloperska i dziedziczenie: najważniejsze informacje