Masz pytania? Zadzwoń 886 070 575

Umowa deweloperska o czym pamiętać

Umowa deweloperska o czym pamiętać - zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule podpowiadamy jakie terminy powinny znaleźć się w treści zawieranej umowy deweloperskiej poza tymi, które wymienia ustawa deweloperska oraz jak dokładnie opisać przedmiot umowy.

W artykule podpowiadamy jakie terminy powinny znaleźć się w treści zawieranej umowy deweloperskiej za wyjątkiem tych, które wymienia ustawa deweloperska oraz jak dokładnie opisać lokal stanowiący przedmiot umowy.

Mimo wejścia w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która wskazuje nam najistotniejsze elementy umowy deweloperskiej, wciąż pozostają kwestie, które nie wynikają wprost z przepisów a mimo to warto o nich pamiętać.

Umowa deweloperska

Zgodnie z ustawą deweloperską, zawierając z nabywcą umowę deweloperską w dużym uproszczeniu deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku, wyodrębnienia i ustanowienia odrębnej własności danego lokalu oraz przeniesienia jego własności na nabywcę. W dalszej treści wspomnianego aktu prawnego są wskazane elementy, jakie musi zawierać umowa deweloperska, ale i prospekt informacyjny, który jako załącznik stanowi integralną część umowy deweloperskiej.

Opis lokalu mieszkalnego

Do elementów umowy deweloperskiej zalicza się informacje dotyczące nieruchomości, tj.: wskazanie powierzchni działki, jej stanu prawnego, ale również określenie położenia oraz istotnych cech budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy a także określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper. Coraz częściej deweloperzy zamiast dokładnie opisywać lokal załączają do umowy rzut projektowy lokal, na którym widoczny jest układ i metraż pomieszczeń. Dodatkowo, często załącza się rzut, z którego wynika położenie lokalu na określonej kondygnacji budynku. Wielu prawników uważa, że załączając wspomniane dokumenty deweloper spełnia obowiązek, który w tym zakresie nakłada na niego ustawa deweloperska, jednakże warto pamiętać, że mimo to powinno się dokładnie opisać lokal w treści umowy deweloperskiej, zwłaszcza ze wskazaniem metrażu całego mieszkania, określeniem izb wchodzących w jego skład z informacją dotyczącą metrażu każdego z pomieszeń oraz adnotacją dotyczącą nabywanych przynależności, również ze wskazaniem ich dokładnego usytuowania i metrażu (w przypadku miejsca postojowego nie jest to konieczne, ponieważ jego metraż narzucają właściwe przepisy prawa).

Dokładne określenie terminów

W umowie deweloperskiej określa się kilka terminów tj.:

  • termin zakończenia prac budowlanych,
  • termin odbioru technicznego,
  • termin zawarcia umowy przenoszącej własność.

Często pomijaną kwestią jest uzgodnienie terminu przekazania kluczy, zgodnie z którym nabywca wchodzi w posiadanie lokalu i może przystąpić m.in. do prac wykończeniowych. Warto zatem pamiętać, aby ustalić tę kwestię. W sytuacji, w której umowa milczy na ten temat, domniemywa się, iż przekazanie kluczy ma miejsce dopiero w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Potrzebujesz odbioru technicznego? Spotkaj się z nami!

Potrzebujesz odbioru technicznego? Spotkaj się z nami!

Regulamin
Polityka Prywatności

© 2020 umowadeweloperska.com