Masz pytania? Zadzwoń 886 070 575

Paździerzowy deweloper - umowa deweloperska

Paździerzowy deweloper | 886 070 575

zdjęcie do Chcesz dowiedzieć się, jak rozpoznać nieuczciwego dewelopera? Czego powinniśmy się obawiać przed kupnem mieszkania od paździerzowego dewelopera? Sprawdź artykuł!

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak rozpoznać paździerzowego dewelopera.


Warto wiedzieć, że podpisanie umowy z paździerzowym deweloperem ma kilka istotnych zalet. Zdecydowanie najczęściej wymienianą przez nabywców jest oczywiście cena. Dlaczego warto zdecydować się na kupno mieszkania na rynku pierwotnym u dewelopera paździerzowego? Nie ponowi on bowiem żadnych kosztów prowadzenia rachunku powierniczego. Ponadto nie potrzebuje zatrudniać pracowników, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie koniecznej dokumentacji. Jak wygląda w takiej sytuacji odbiór mieszkania?

Jakie są zalety rozpoczęcia współpracy z paździerzowym deweloperem?

Deweloper może zaoferować przyszłym nabywcom konkurencyjną cenę. W omawianym przypadku odpadają także koszty taksy notarialnej za umowę deweloperską. W zdecydowanej większości przypadków jest ona dzielona między nabywcę, a dewelopera. Rekomendowane jest oczywiście zweryfikowanie firmy. Wtedy w przypadku, gdy deweloper paździerzowy zaproponuje atrakcyjną cenę, można podjąć decyzję nie tylko o podpisaniu umowy przedwstępnej i rezerwacyjnej, ale również ostatecznej. Klient musi jednak znać ryzyko, na jakie jest narażony. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że to deweloper będzie popełniał przestępstwo w świetle ustawy deweloperskiej, a nie nabywca.

Jakie kwestie trzeba wziąć pod uwagę przed podpisaniem umowy z deweloperem paździerzowym?

Osoba zainteresowana musi mieć świadomość, że wpłacone przez nią pieniądze w formie kaucji lub zaliczki nie trafią na rachunek powierniczy. Oznacza to, że nie ma pewności, że odzyska je, gdyby doszło do bankructwa paździerzowego deweloper. Świetnym rozwiązaniem będzie zatem zobowiązanie wspomnianego dewelopera w umowie, że musi zwrócić dwukrotność wpłaconej kwoty, gdyby odstąpił od umowy. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że umowa pisemna z deweloperem paździerzowym nie jest w żaden sposób obwarowana wymogami Ustawy deweloperskiej. Deweloper nie musi zatem dołączyć do umowy standardu wykończenia, prospektu informacyjnego. Należy zatem zadbać o to, by do umowy został dołączony szczegółowo opisany przyszły standard wykończenia danego lokalu.

Rekomendowane jest również dołączenie do umowy klauzuli, aby deweloper zobowiązał się do wypłacenia dwukrotności zaliczki, gdyby mieszkanie nie było zgodne ze wspomnianym standardem.

Oceń artykuł:

Paździerzowy deweloper | 886 070 575
Średnia -/5 na podstawie 0 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? Spotkaj się z nami!

Potrzebujesz odbioru technicznego? Spotkaj się z nami!

Baza wiedzy

__

Umowa rezerwacyjna z deweloperem Odbiór mieszkania ze specjalistą Zmiana ceny a umowa deweloperska Co po umowie deweloperskiej? Paździerzowy deweloper - umowa deweloperska Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy deweloperskiej Kupno mieszkania a urząd skarbowy Kupno mieszkania w starej kamienicy Jak bezpiecznie kupić lokal Odbiór domu - rynek wtórny Odbiór mieszkania - koszty Sprawdzenie księgi wieczystej po adresie Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprawdzenie notariusza przed kupnem mieszkania Numer księgi wieczystej - czy to kosztuje? Nieważność umowy przedwstępnej Przeniesienie własności od dewelopera Umowa deweloperska – aneks Waloryzacja ceny - umowa deweloperska Kupno domu od osoby prywatnej - gwarancja Przelew czy gotówka - kupno domu od dewelopera Akt notarialny - czego się wystrzegać? Notariusz - płatność gotówką Akt notarialny, czy pieniądze - co pierwsze? Garaż - jakie opłaty notarialne Piwnica a powierzchnia użytkowa mieszkania Czy możemy przelać pieniądze przy kupnie mieszkania Kupno mieszkania - zwolnienie z PCC Kupno lokalu na firmę Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera Ranking deweloperów Umowa przedwstępna u notariusza - koszty Co jest ważne podczas kupna domu od dewelopera Kredyt na dom od dewelopera Ile kosztuje przeniesienie własności nieruchomości Umowa deweloperska kancelaria prawna Rzeszów | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Szczecin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Toruń | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Łódź | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Olsztyn | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Opole | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Poznań | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Lublin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kielce | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Zielona Góra | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Białystok | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Bydgoszcz | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Katowice | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Warszawa | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Wrocław | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kraków | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gdańsk | 886 070 575 Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska klauzule niedozwolone Umowa deweloperska kruczki, haczyki, pułapki Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Wiarygodny deweloper - jak go sprawdzić Czy można podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem Jak prawidłowo podpisać umowę przedwstępną z deweloperem Podatek od kupna mieszkania od dewelopera Kupno mieszkania od dewelopera - co trzeba sprawdzić Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Szczecinie Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Gdańsku Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę Hipoteka do umowy deweloperskiej Czy można sprawdzić umowę deweloperską Harmonogram związany z umową deweloperską Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Harmonogram przedsięwzięcia a ustawa deweloperska Umowa deweloperska - jak ją sprawdzić Czy z deweloperem warto negocjować Kupno mieszkania od dewelopera najważniejsze informacje Koszty zakupu mieszkania od dewelopera Ile kosztuje umowa przedwstępna u notariusza Kalkulator kosztów umowy deweloperskiej Jak zrealizować cesję umowy deweloperskiej Ile wynosi podatek od zakupu mieszkania deweloperskiego Co zrobić, gdy deweloper odwleka podpisanie aktu notarialnego Na co zwrócić uwagę czytając umowę deweloperską Komentarz do ustawy deweloperskiej Ustawa regulująca umowy deweloperskie Odbiór mieszkania Umowa deweloperska koszty i opłaty Kredyt a umowa deweloperska Umowa deweloperska prawnik Umowa deweloperska na co uważać Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską Umowa deweloperska a prospekt informacyjny