Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, sprawdzenie umowy

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami!

zdjęcie do Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania? Na co powinniśmy uważać, podpisując umowę przedwstępną? Przeczytaj artykuł.

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak powinna wyglądać umowa przedwstępna.

Czym jest umowa przedwstępna?

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli tego, czym jest umowa przedwstępna. Umowa ta jest dokumentem zawieranym przed podpisaniem umowy ostatecznej. Umowa przedwstępna zawierana jest na początku transakcji, gdyż zobowiązuje obie strony do podpisania umowy końcowej oraz uregulowania zawartych w niej postanowień. Podpisując umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania, kupujący zobowiązuje się do kupna mieszkania za konkretną cenę, natomiast sprzedający zapewnia, że nieruchomość zostanie tej osobie sprzedana.

Umowa przedwstępna pozwala kupującemu na swobodnie uzyskać kredyt hipoteczny. Najczęściej umowa przedwstępna jest zawierana, gdyż banki wymagają tego dokumentu, aby móc zabezpieczyć zobowiązanie klienta. Niestety możemy również znaleźć w takiej sytuacji, iż pomimo zawarcia umowy przedwstępnej, bank nie udzieli nam kredytu. Dlaczego warto w umowie zawrzeć informacje o tym, że umowa przyrzeczona będzie mogła zostać podpisana w momencie, gdy kupujący otrzyma pozytywną decyzję dotyczącą kredytu hipotecznego, a jeżeli nie otrzyma finansowania od banku, to będzie zwolniony z dalszej części transakcji.

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży

Jakie informacje powinniśmy zawrzeć w umowie przedwstępnej? Na pewno powinny znaleźć się w niej:

 • data zawarcia umowy,
 • dane osobowe stron umowy tj. miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego, imię, nazwisko,
 • oświadczenie właściciela o jego własności nieruchomości,
 • powierzchnia użytkowa mieszkania,
 • numer księgi wieczystej,
 • oświadczenie sprzedającego o braku obciążeń na nieruchomości,
 • oświadczenie sprzedającego zobowiązujące sprzedania nieruchomości za konkretną cenę, w danym terminie,
 • oświadczenie kupującego zobowiązujące do kupna nieruchomości za konkretną cenę,
 • informacja o terminie oddania nieruchomości,
 • informacja o zapłacie zadatku lub zaliczki przez kupującego (warto również uwzględnić, czy zadatek lub zaliczka zostaną zwrócone oraz w jakich sytuacjach kupujący może żądać dwukrotności zadatku,
 • termin zapłaty pozostałej kwoty sprzedaży mieszkania,
 • informacje o możliwościach odstąpienia od umowy,
 • podpisy sprzedającego i kupującego,
 • załączniki do umowy. 

Forma zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży

W jakiej formie najlepiej zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży? Umowa przedwstępna może, ale nie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż jest umową poprzedzającą umowę końcową, która dla bezpieczeństwa obu stron transakcji już powinna mieć formę aktu notarialnego.

Pomimo braku przymusu udania się do notariusza, warto jednak pomyśleć nad aktem notarialnym, gdyż jest on zdecydowanie dużo większym zabezpieczeniem przede wszystkim dla osoby, wobec której druga strona umowy nie planuje pozostać uczciwa. Taka osoba ma możliwość dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej. Sporządzając akt notarialny, otrzymujemy gwarancję, że mieszkanie zostanie nam sprzedane.

Pamiętajmy jednak o tym, co wiąże się z chęcią zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego u notariusza. Takie kroki będą skutkowały tym, że będziemy zobowiązani zapłacić wynagrodzenie notariuszowi, które jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, gdyż wysokość taksy notarialnej zależy od ceny sprzedaży mieszkania.

Co w przypadku, gdy jednak umowa przedwstępna pozostanie w formie cywilnoprawnej? Będzie to oznaczało, że żadna ze stron nie będzie mogła sądownie dochodzić swoich praw związanych z umową, przeniesieniem własności, a jedynie będziemy mogli domagać się roszczeń odszkodowawczych, czy kar umownych, jeżeli takowe umieściliśmy w treści umowy przedwstępnej.

Umowa przedwstępna bez zadatku?

Jeżeli planujemy zawrzeć umowę przedwstępną ze sprzedającym, to musimy wiedzieć, że będziemy zobowiązani wpłacić pewną kwotę na rzecz osoby sprzedającej nieruchomość. Decydując się na umowę przedwstępną, spotkamy się z zadatkiem lub zaliczką. Dlatego chcemy Wam przybliżyć obie te formy tak, aby mając możliwość decydowania o sposobie płatności, wiedzieć dokładniej, na co się decydujemy.

Zgodnie z “Art. 394 2020.1740
§  1.
W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
§  2.
W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
§  3.
W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.”

Także, jak możemy zauważyć, zadatek jest regulowany przez kodeks cywilny, dlatego w razie niewywiązania się którejś ze stron umowy przedwstępnej, płacąc wcześniej zadatek mamy większe możliwości co do odzyskania swoich pieniędzy.

Przechodząc do zaliczki,  musimy wiedzieć, że nie jest regulowana przez kodeks cywilny, dlatego istotna podczas wybierania tej formy płatności będzie świadomość, że nie stanowi ona większego zabezpieczenia dla osoby kupującej,  przypadku niewywiązania się sprzedawcy z umowy. Możemy domagać się jedynie odszkodowania.

Jakie są główne różnice między zaliczką a zadatkiem? Najważniejszą różnicą jest większe zabezpieczenie kupującego oraz gwarancja rezerwacji mieszkania, gdy skorzystamy z zadatku. Obie formy płatności nie mają narzuconych kwot, które należy wpłacić na konto sprzedającego, ale zazwyczaj w przypadku zadatku jest to 10% wartości mieszkania, a odnosząc się do zaliczki, będzie to kwestia ustaleń stron.

Umowa przedwstępna – wpis do księgi wieczystej

Czy zawierając umowę przedwstępną, zostaje ona wpisana do księgi wieczystej w każdym przypadku? Jeżeli umowa przedwstępna zostanie poświadczona notarialnie, to w takim przypadku notariusz, składa wniosek o wpis roszczenia w księdze wieczystej, które zostaje ujawnione w dziale 3. Wpis roszczenia do księgi wieczystej jest dodatkowym zabezpieczeniem dla kupującego, dlatego możemy również samodzielnie złożyć wniosek, którego koszt wynosi 150 zł.

Umowa przedwstępna – na co uważać?

Aby umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania mogła zostać uznana za ważną i obowiązującą, należy uwzględnić w niej absolutne minimum jakim jest określenie przedmiotu umowy oraz  podanie jego ceny. Reszta pozostałych zapisów umowy przedwstępnej nie jest narzucona odgórnie, ale nie może naruszać współżycia społecznego i zobowiązywać jedną ze stron umowy, aby spełniła niemożliwe warunki.

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej, zwróć szczególną uwagę na zawarte w niej elementy, które określają stan prawny nieruchomości, jej położenie, możliwości odstąpienia od umowy.

Pamiętaj, że umowę przedwstępną możemy również zawrzeć na rynku pierwotnym. Natomiast musimy uważać na to, żeby deweloper nie proponował nam zawarcia, tylko umowy przedwstępnej, zamiast umowy deweloperskiej. Umowa przedwstępna nie jest chroniona ustawą deweloperską, co wiąże się z możliwością oszustwa przez deweloperów. Zawarcie wyłącznie umowy przedwstępnej nie gwarantuje przeprowadzenia odbioru technicznego, który jest obowiązkowym momentem w przypadku kupna mieszkania wraz z zawarciem umowy deweloperskiej.

Sprawdzenie umowy przedwstępnej

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy umowa przedwstępna, którą zamierzamy podpisać na rynku wtórnym lub pierwotnym jest w stu procentach bezpieczna, to powinniśmy ją oddać w ręce prawnika, który dokona szczegółowej analizy treści umowy. Weryfikacja umowy przedwstępnej często jest nawet ważniejsza niż umowy przyrzeczonej, gdyż to w niej znajdują się najważniejsze informacje, które później pojawią się w umowie ostatecznej. Często sprawdzanie umowy przedwstępnej chroni nas przed  niedozwolonymi klauzulami, czy innymi zapisami, które są skonstruowane w sposób niejednoznaczny, lub  niezrozumiały dla osoby kupującej.

Oceń artykuł:

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, sprawdzenie umowy
Średnia 5/5 na podstawie 86 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika od nieruchomości?

zapewniamy bezpieczeństwo

Zapewniamy
bezpieczeństwo

Zwracamy uwagę na szczczegóły

Zwracamy uwagę
na szczczegóły

Mamy szerokie doświadczenie

Mamy szerokie
doświadczenie


Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej?

Zamów rozmowę

Baza wiedzy

__

Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską? Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Co zrobić, gdy deweloper odwleka podpisanie aktu notarialnego Umowa deweloperska - koszty i opłaty Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania a umowa warunkowa Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ze spłatą hipoteki Zawarcie umowy przedwstępnej kupna mieszkania a wydanie lokalu Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania a kilka właścicieli Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania - dokumenty Garaż - jakie opłaty notarialne Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Umowa przedwstępna u notariusza - koszty Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy deweloperskiej Kupno mieszkania a urząd skarbowy Nieważność umowy przedwstępnej Notariusz - płatność gotówką Akt notarialny, czy pieniądze - co pierwsze Piwnica a powierzchnia użytkowa mieszkania Ile kosztuje przeniesienie własności nieruchomości Czy zastanawialiście się kiedyś nad znaczeniem słowa „zadatek” w kontekście umowy deweloperskiej? Kary umowne: wezwanie dewelopera do zapłaty Jak wygląda umowa deweloperska na lokal użytkowy? Jaka forma umowy z deweloperem jest możliwa przed podpisaniem umowy deweloperskiej? Bankructwo dewelopera: co zrobić, żeby nie dać się zaskoczyć? Umowa deweloperska i zameldowanie: kiedy można złożyć wniosek do urzędu? Co powinieneś wiedzieć o umowie deweloperskiej i oświadczeniu majątkowym? Na czym polega DFG (Deweloperski Fundusz Gwarancyjny)? Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera — co powinieneś wiedzieć jako nabywca nieruchomości? Pozew o wykonanie zobowiązania z umowy deweloperskiej: jak działać w sytuacji konfliktu z deweloperem? Czym się różnią a czym są do siebie podobne umowa deweloperska i promesa? Co trzeba zrobić, żeby odzyskać swoje pieniądze w ramach umowy deweloperskiej? Podstawowe informacje dotyczące umowy rezerwacyjnej Na te rzeczy musisz uważać, kiedy podpisujesz umowę deweloperską Czy można skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2% przy zakupie z rynku pierwotnego? Metraż w umowie deweloperskiej — jakie ma znaczenie? Jak zabezpieczyć się przed błędami? Księgi wieczyste a inwestycja deweloperska: jak to rozumieć? Wady ukryte: co deweloper musi z nimi zrobić? Jak związek ma tytuł prawny do gruntu, który ma deweloper z umową deweloperską? Kiedy mnożna pozwać dewelopera za niewywiązanie się z umowy deweloperskiej i jaka jest właściwość sądu? Przedawnienie w sprawie sądowej przeciwko deweloperowi i przedawnienie umowy deweloperskiej – na co uważać? Umowa deweloperska dla spółki z o.o. – czy można ją podpisać jako osoba prawna? Obowiązkowe elementy umowy deweloperskiej – na co należy zwrócić uwagę w dokumencie? Jakie są różnice między umową rezerwacyjną a deweloperską? Jak sfinansować inwestycję deweloperską? Umowa deweloperska i dziedziczenie: najważniejsze informacje