Inwestowanie w condohotele i aparthotele

Inwestowanie w condohotele i aparthotele | 886 070 575

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami!

zdjęcie do Jeśli zastanawiasz się, czym jest inwestowanie w condohotele i aparthotele polecamy wyłącznie rzetelne informacje, które znajdziesz w tym artykule.

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest inwestowanie w condohotele i aparthotele.

Inwestowanie na rynku nieruchomości postrzegane jest przez wielu inwestorów jako najlepszy sposób lokowania posiadanego kapitału, głównie ze względu na wyjątkowo niskie oprocentowanie lokat bankowych. Dlatego też w ostatnich latach obserwować można dynamiczny rozwój rynku nieruchomości w sektorze inwestycji condohotelowych. Czym dokładnie są condohotele i aparthotele oraz w jaki sposób można zarabiać, inwestując w tym sektorze? Zapraszamy do lektury.

Co to jest condohotel i aparthotel?

Pojęcia condohotel oraz aparthotel często bywają używane zamiennie, a różnice pomiędzy nimi są w rzeczywistości nieznaczne, zwłaszcza z punktu widzenia przyszłego najemcy lokalu.

Na condohotel składają się pojedyncze lokale o charakterze pokoi hotelowych, pozbawione aneksu kuchennego, natomiast aparthotel oferuje gościom apartamenty z oddzielną sypialnią oraz aneksem kuchennym. Z perspektywy gościa takiego obiektu nie różni się on znacząco od tradycyjnego hotelu - goście mogą korzystać z szeregu udogodnień, nieodbiegających standardem od tych, oferowanych przez obiekty hotelowe (recepcja, restauracja, sale konferencyjne etc., przy czym nie wszystkie aparthotele zapewniają je gościom). Aparthotel zazwyczaj jest bardziej kameralny od condohotelu, często także oferuje gościom wyższy standard w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji. Oferta najmu apartamentów adresowana jest głównie do turystów oraz osób podróżujących w celach służbowych.

Tym, co łączy condohotel i aparthotel jest fakt, iż poszczególne lokale w obiektach stanowią odrębną własność prywatnych inwestorów. Są one oferowane najemcom najczęściej w ramach najmu krótkoterminowego, a przez niewielką część roku (zazwyczaj kilka tygodni) wykorzystywane są często przez ich właścicieli, w zależności od ich potrzeb. Condohotel bądź aparthotel może być sklasyfikowany jako hotel, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele usługowe, a sam obiekt spełnia wymogi, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, przy czym zazwyczaj na condohotel składają się lokale usługowe, a na aparthotel - lokale mieszkalne. Spore znaczenie w tym kontekście mają także zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który na danym obszarze dopuszczać może zabudowę mieszkaniową bądź usługową i od których zależeć może charakter danej inwestycji. W praktyce realizacją tego typu projektów zajmują się nie tylko deweloperzy, związani z rynkiem hotelarskim, ale też mieszkaniowi, co z jednej strony zwiększa konkurencyjność rynku, ale z drugiej dla nabywcy oznacza konieczność bardzo dokładnej weryfikacji wiarygodności i rzetelności drugiej strony umowy.

Zarządzaniem budynkiem oraz najmem lokali po zakończeniu inwestycji zajmuje się operator. Umowa z inwestorem zawierana jest najczęściej na 10-15 lat i iw tym czasie inwestor może liczyć na tzw. zysk gwarantowany, który w praktyce, po odliczeniu podatku dochodowego oraz opłat eksploatacyjnych, kształtuje się średnio na poziomie 4% rocznie

Umowa deweloperska na zakup lokalu w condohotelu

Jeżeli lokal, nabywany od dewelopera, realizującego inwestycję condo, jest lokalem mieszkalnym, wówczas bezwzględnie pomiędzy sprzedającym a inwestorem powinna zostać zawarta umowa deweloperska, szczegółowo uregulowana w ustawie deweloperskiej z 2011 roku. Umowa deweloperska zobowiązuje strony do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, dokładnie określa jej treść, a także prawa i obowiązki stron. Dodatkowo nakłada na dewelopera obowiązek zapewnienia nabywcy środków ochrony jego wpłat w postaci rachunku powierniczego otwartego (z dodatkowym zabezpieczeniem w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź bez), z którego środki wypłacane są na rachunek dewelopera po pozytywnej weryfikacji przez bank postępów na budowie, bądź rachunku powierniczego zamkniętego - w tym przypadku środki zwalniane są dopiero po przeniesieniu własności na nabywcę lokalu. Zazwyczaj wybieranym przez deweloperów typem rachunku jest rachunek powierniczy otwarty, którego stosowanie pozytywnie wpływa na płynność finansową realizującego inwestycję dewelopera, który w jej trakcie może korzystać ze środków, pochodzących z wpłat nabywców, ale jedynie na potrzeby prowadzonego przedsięwzięcia. Nowa ustawa deweloperska z 2021 roku (ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) wprowadziła liczne modyfikacje do obowiązującej ustawy, również w zakresie ochrony wpłat nabywców. Ustawa powołała Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, z którego środki będą wypłacane nabywcom między innymi w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy i nieotrzymania zwrotu środków od dewelopera, ogłoszenia upadłości przez dewelopera bądź przez bank, prowadzący rachunek powierniczy, lub wydania nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką dewelopera. Środki, gromadzone w ramach Funduszu, pochodzić będą między innymi ze składek deweloperów, odprowadzanych od wpłat nabywców na rachunki powiernicze. Typ rachunku będzie warunkował wysokość składki, która w przypadku rachunku powierniczego otwartego wyniesie maksymalnie 1% od dokonanej wpłaty, a dla rachunku powierniczego zamkniętego nie może przekroczyć 0,1% tej wartości.

Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego znacząco wzmacnia bezpieczeństwo stron umowy, które mogą dochodzić zawarcia umowy przenoszącej własność na drodze sądowej, a sam akt notarialny, zgodnie z ustawą deweloperską, stanowi podstawę wpisu roszczenia nabywcy wynikającego z umowy deweloperskiej do księgi wieczystej nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja, o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.

Jeżeli jednak nabywany od dewelopera lokal będzie lokalem o charakterze usługowym, wówczas regulacje ustawy deweloperskiej nie będą miały swojego zastosowania - z deweloperem zawierana będzie umowa przedwstępna i w przypadku upadku dewelopera i nieukończenia przez niego inwestycji kupujący musi liczyć się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków.

Condohotele - pułapki i haczyki

Największy niepokój w przypadku inwestowania na rynku apart- i condohoteli może budzić kwestia zabezpieczenia środków, wpłacanych przez kupujących. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę przede wszystkim na wysokie ryzyko, związane z finansowaniem realizacji inwestycji ze środków nabywców w przypadku, gdy brak jest ochrony, zapewnionej ustawą deweloperska. Dodatkowo wątpliwości wzbudza deklarowana przez deweloperów stopa zwrotu w skali roku (7-10%), nieuwzględniająca kosztów zarządzania nieruchomością, jej utrzymania oraz kwestii podatkowych. Dla niedoświadczonego inwestora nie będzie oczywistym również fakt, że zysk uzależniony jest od czynników, na które nie ma on wpływu (na przykład zbyt mała liczba gości w obiekcie, uniemożliwiająca wypracowanie deklarowanego zysku, sezonowość najmu). Duże znaczenie ma też doświadczenie operatora, zarządzającego obiektem. UOKiK zwraca też uwagę na fakt, iż rynek condo w wielu aspektach wymyka się obowiązującym regulacjom, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, decydując się na inwestowanie w tym obszarze. Dodatkowo tego typu transakcje zawierane są na rynku, niepodlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, co znacznie zwiększa ryzyko niepowodzenia inwestycji. Zdarza się również, że grunty rolne reklamowane są jako nieruchomości inwestycyjne, a sprzedający zapewnia nabywców o gwarantowanej możliwości ich przekształcenia w działki budowlane, co w rzeczywistości jest bardzo skomplikowanym procesem, który nie zawsze kończy się powodzeniem. Urząd KNF doradza inwestorom ostrożność oraz dokładne sprawdzenie drugiej strony umowy, szczegółową weryfikację umowy przed jej podpisaniem, a także zwrócenie się do sprzedającego o wskazanie założeń, na podstawie których określa on docelową wysokość zysku.

Inwestowanie w condohotele - czy warto

Inwestowanie w condohotel lub aparthotel jest stosunkowo prostym procesem i nie wymaga od inwestora dużego zaangażowania już po nabyciu lokalu, ponieważ to operator obiektu zajmuje się zarządzaniem nieruchomością oraz wynajmem. Podział zysków pomiędzy inwestorem a operatorem najczęściej przybiera formę 50/50 wypracowanego zysku bądź 70% dla właściciela i 30% dla operatora.

Rozważając zakup lokalu w tego typu obiekcie warto przede wszystkim wziąć pod uwagę wszystkie ryzyka, jakie wiążą się z taką formą inwestowania w nieruchomości, pamiętając o tym, że ogromne znaczenie dla powodzenia inwestycji będzie miała lokalizacja obiektu (miejscowości atrakcyjne turystycznie lub duże miasta), jakość istniejącej infrastruktury, standard obiektu, a także doświadczenie dewelopera, realizującego przedsięwzięcie, oraz operatora, odpowiedzialnego za zarządzanie nieruchomością, najmem oraz promocją condohotelu lub aparthotelu. 

Konieczne jest też bardzo dokładne sprawdzenie podpisywanej umowy, także pod kątem ewentualnej możliwości zmiany operatora w przypadku nieefektywnego zarządzania przez niego obiektem. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie tym zakresie z pomocy doświadczonego prawnika. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku lokalu mieszkalnego lub domu, nabywanego od dewelopera, po zakończeniu prac pamiętać należy o przeprowadzeniu odbioru technicznego lokalu w celu jego sprawdzenia pod kątem obecności ewentualnych wad i usterek, za usunięcie których odpowiedzialny będzie deweloper. 

Oceń artykuł:

Inwestowanie w condohotele i aparthotele | 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 11 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy analizie umowy deweloperskiej?

zapewniamy bezpieczeństwo

Zapewniamy
bezpieczeństwo

Zwracamy uwagę na szczczegóły

Zwracamy uwagę
na szczczegóły

Mamy szerokie doświadczenie

Mamy szerokie
doświadczenie


Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej?

Zamów rozmowę

Baza wiedzy

__

Ile wynosi podatek od zakupu mieszkania deweloperskiego Kredyt a umowa deweloperska Jak zrealizować cesję umowy deweloperskiej Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera Garaż - jakie opłaty notarialne Umowa deweloperska a prospekt informacyjny Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Co zrobić, gdy deweloper odwleka podpisanie aktu notarialnego Kredyt na dom od dewelopera Ile kosztuje przeniesienie własności nieruchomości Podatek od kupna mieszkania od dewelopera Notariusz - płatność gotówką Waloryzacja ceny - umowa deweloperska Kupno mieszkania a urząd skarbowy Ile kosztuje umowa przedwstępna u notariusza Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Umowa deweloperska prawnik Harmonogram przedsięwzięcia a ustawa deweloperska Umowa deweloperska na co uważać Kalkulator kosztów umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania Czy z deweloperem warto negocjować Koszty zakupu mieszkania od dewelopera Umowa deweloperska kancelaria prawna Bydgoszcz | 886 070 575 Ustawa regulująca umowy deweloperskie Umowa deweloperska - koszty i opłaty Hipoteka do umowy deweloperskiej Umowa deweloperska kancelaria prawna Warszawa | 886 070 575 Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości Rozwiązanie umowy deweloperskiej wzór Wypowiedzenie umowy deweloperskiej Komentarz do ustawy deweloperskiej Ile bierze notariusz za kupno mieszkania Pytania do dewelopera Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania a umowa warunkowa Umowa przedwstępna kupna mieszkania a dług spadkowy Zakup mieszkania a ekspektatywa Ranking deweloperów Warszawa Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ze spłatą hipoteki Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania a kilka właścicieli Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania - dokumenty Zawarcie umowy przedwstępnej kupna mieszkania a wydanie lokalu Czy można sprawdzić umowę deweloperską Umowa deweloperska a umowa sprzedaży Formalności po zakupie domu Najlepsi deweloperzy Warszawa Umowa przedwstępna u notariusza - koszty Odbiór mieszkania Na co zwrócić uwagę czytając umowę deweloperską Umowa deweloperska kancelaria prawna Wrocław | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kraków | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gdańsk | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Białystok | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Katowice | 886 070 575 Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Umowa deweloperska - jak ją sprawdzić Kupno mieszkania od dewelopera najważniejsze informacje Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Gdańsku Harmonogram związany z umową deweloperską Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Szczecinie Umowa deweloperska klauzule niedozwolone Umowa deweloperska kruczki, haczyki, pułapki Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Wiarygodny deweloper - jak go sprawdzić Czy można podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem Kupno mieszkania od dewelopera - co trzeba sprawdzić Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę Umowa deweloperska kancelaria prawna Kielce | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Zielona Góra | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Lublin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Łódź | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Olsztyn | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Opole | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Poznań | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Rzeszów | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Szczecin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Toruń | 886 070 575 O co pytać przy kupnie mieszkania Pełnomocnictwo do odbioru mieszkania od dewelopera Umowa przedwstępna kupna domu Inwestor a deweloper Formalności po zakupie mieszkania - urząd miasta Jak sprawdzić rachunek powierniczy dewelopera Ranking deweloperów Opinie o deweloperach Najwięksi deweloperzy w Polsce Co jest ważne podczas kupna domu od dewelopera Kupno lokalu na firmę Inwestowanie w condohotele i aparthotele Kupno domu od osoby prywatnej - gwarancja Przelew czy gotówka - kupno domu od dewelopera Akt notarialny - czego się wystrzegać? Akt notarialny, czy pieniądze - co pierwsze Piwnica a powierzchnia użytkowa mieszkania Czy możemy przelać pieniądze przy kupnie mieszkania Kupno mieszkania - zwolnienie z PCC Sprawdzenie księgi wieczystej po adresie Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprawdzenie notariusza przed kupnem mieszkania Numer księgi wieczystej - czy to kosztuje Nieważność umowy przedwstępnej Przeniesienie własności od dewelopera Umowa deweloperska – aneks Kupno mieszkania w starej kamienicy Jak bezpiecznie kupić lokal Odbiór domu - rynek wtórny Odbiór mieszkania - koszty Umowa rezerwacyjna z deweloperem Odbiór mieszkania ze specjalistą Zmiana ceny a umowa deweloperska Co po umowie deweloperskiej Paździerzowy deweloper - umowa deweloperska Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna bez notariusza - wzór Jak prawidłowo podpisać umowę przedwstępną z deweloperem Sprawdzenie umowy deweloperskiej Grudziądz, kancelaria prawna Grudziądz Sprawdzenie umowy deweloperskiej Kalisz, kancelaria prawna Kalisz Sprawdzenie umowy deweloperskiej Jaworzno, kancelaria prawna Jaworzno Sprawdzenie umowy deweloperskiej Piła, kancelaria prawna Piła Sprawdzenie umowy deweloperskiej Chorzów, kancelaria prawna Chorzów Sprawdzenie umowy deweloperskiej Słupsk, kancelaria prawna Słupsk Sprawdzenie umowy deweloperskiej Jastrzębie-Zdrój, kancelaria prawna Jastrzębie-Zdrój Sprawdzenie umowy deweloperskiej Nowy Sącz, kancelaria prawna Nowy Sącz Sprawdzenie umowy deweloperskiej Jelenia Góra, kancelaria prawna Jelenia Góra Sprawdzenie umowy deweloperskiej Mysłowice, kancelaria prawna Mysłowice Sprawdzenie umowy deweloperskiej Konin, kancelaria prawna Konin Sprawdzenie umowy deweloperskiej Piotrków Trybunalski, kancelaria prawna Piotrków Trybunalski Umowa deweloperska kancelaria prawna Opole| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gorzów Wielkopolski| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gdynia| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Sosnowiec| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Radom| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gliwice| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Koszalin| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Tarnów| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Elbląg| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Częstochowa| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Siedlce| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kołobrzeg| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Świdnica| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Legnica| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Ełk| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Zabrze| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Bielsko Biała| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Bytom| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Rybnik| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Ruda Śląska| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Tychy| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Płock| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Dąbrowa Górnicza| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Wałbrzych| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Włocławek| 886 070 575