Masz pytania? Zadzwoń 886 070 575

Jak zmusić dewelopera do podpisania aktu notarialnego

Jak zmusić dewelopera do podpisania aktu notarialnego- zadzwoń 886070575

zdjęcie do W artykule wyjaśniamy jak zachować się w sytuacji, gdy deweloper uchyla się od podpisania aktu notarialnego oraz jak zmusić go do podpisania umowy przenoszącej własność.

W artykule wyjaśniamy co zrobić w sytuacji, gdy deweloper uchyla się od podpisania aktu notarialnego a także podpowiadamy jak zmusić go do podpisania umowy przenoszącej własność.

Zawierając jakąkolwiek umowę dochodzi do zaciągnięcia wzajemnego zobowiązania między stronami umowy. W przypadku umowy deweloperskiej, deweloper zobowiązuje się przede wszystkim do wybudowania budynku, ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz do przeniesienia jej na nabywcę. Ponadto, zobowiązuje się do przeprowadzenia odbioru technicznego oraz zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanych w umowie terminach. Nabywca z kolei, zobowiązuje się do uiszczenia stosownych opłat na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu. Zdarza się jednak, że deweloper na danym etapie przestaje wywiązywać się z umowy. Co wtedy?

Umowa przenosząca własność

Umowa przenosząca własność lokalu mieszkalnego na nabywcę stanowi umowę przyrzeczoną, kończącą proces kupna mieszkania na rynku pierwotnym. Jak już wspomnieliśmy, zarówno nabywca jak i deweloper mają obowiązek jej zawarcia w terminie wskazanym w treści umowy deweloperskiej. Niestety, nie każdy deweloper jest uczciwy i wciąż zdarzają się sytuacje, w których niedotrzymywane są postanowienia umowy i deweloperzy zwlekają w „nieskończoność” z podpisaniem umowy końcowej.

Zgodnie z ustawą deweloperską, umowa ta podpisywana jest w obecności notariusza i przybiera ona formę aktu notarialnego. Ze względu na brak regulacji w tym zakresie, strony samodzielnie ustalają kto ponosi koszt tej czynności notarialnej (przypominamy, że w przypadku umowy deweloperskiej, przepisy ustawy mówią wprost, iż tę opłatę regulują strony po połowie). Coraz częściej koszt sporządzenia aktu notarialnego umowy przenoszącej własność ponosi nabywca. Co jednak w sytuacji, gdy deweloper uchyla się od obowiązku zawarcia tejże umowy? Jak zmusić dewelopera do podpisania aktu notarialnego?

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą deweloperską, nabywcy przysługuje prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa do lokalu w terminie wskazanym w umowie. Zanim jednak sięgniemy po to rozwiązanie, swego rodzaju „motywacją” dla dewelopera jest wyznaczenie mu minimum 120-dniowego terminu na podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu. Jest to jednoznaczny sygnał dla dewelopera, że w przeciwnym razie zamierzamy odstąpić od umowy. Kolejnym bodźcem, który sprawi, że deweloper szybciej przystąpi do zawarcia umowy końcowej jest kara umowna zastrzeżona na rzecz nabywcy z tytułu opóźnienia w świadczeniach. Istotną kwestią jest tu jednak fakt, iż kara ta musi być zastrzeżona w treści umowy, w przeciwnym razie nabywca nie będzie mógł dochodzić jej zapłaty. W ostateczności, jeśli deweloper jednak nie przystąpi do przeniesienia prawa własności do lokalu na nabywcę, wówczas na gruncie prawa cywilnego nabywca będzie miał prawo dochodzić odszkodowania od dewelopera przed sądem, jednakże będzie musiał on wykazać powstałą w ten sposób szkodę.

Potrzebujesz odbioru technicznego? Spotkaj się z nami!

Potrzebujesz odbioru technicznego? Spotkaj się z nami!

Regulamin
Polityka Prywatności

© 2020 umowadeweloperska.com