Masz pytania? Zadzwoń 886 070 575

Ustawa deweloperska komentarz

Ustawa deweloperska komentarz - zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do Komentarz do ustawy najczęściej występuje  w formie książki lub publikacji internetowej, mającej na celu niesienie pomocy czytelnikowi w dokonywaniu interpretacji przepisów. W tym artykule wskażemy zakres komentarzy do ustawy deweloperskiej.

Komentarz do ustawy najczęściej przybiera formę książki lub publikacji internetowej, która ma na celu niesienie pomocy czytelnikowi w dokonywaniu interpretacji przepisów. W niniejszym artykule wskażemy tematykę komentarzy do ustawy deweloperskiej.

Od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ukazało się wiele opracowań przybliżających problematykę tego aktu prawnego. Są one skierowane nie tylko do nabywców i deweloperów, ale również do licznych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz studentów a także osób zainteresowanych niniejszą tematyką, być może ze względu na rodzaj pracy, którą wykonują.

Wprowadzenie ustawy deweloperskiej

Ustawa potocznie zwana deweloperską, zawiera regulację prawną dotyczącą prowadzenia działalności deweloperskiej, której celem jest zapewnienie nabywcom lokali mieszkalnych szczególnej ochrony ich praw i interesów w relacjach z deweloperami. Ten akt prawny jest odpowiedzią na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r., w którym nakazano wprowadzenie tego typu ochrony nabywców. Ustawa ta wprowadziła definicję legalną umowy deweloperskiej, która do tej chwili miała różne formy a jej treść była niemalże dowolna i w pełni zależała od woli dewelopera.

Formy ochrony nabywców, które wprowadziła ustawa deweloperska

Wprowadzenie ustawy deweloperskiej było początkiem pewnych zasad, które funkcjonują w relacjach między deweloperami a nabywcami lokali. Zasady te, stanowią swego rodzaju zabezpieczenie interesów nabywcy. Do zasad tych należą:

  • obowiązek dewelopera do zabezpieczenia środków nabywców w postaci mieszkaniowego rachunku powierniczego,

  • regulacja umowy deweloperskiej – jej treści, obligatoryjnych elementów, obowiązek zachowania formy aktu notarialnego,

  • gwarancja ustawowego prawa nabywcy do odstąpienia od zawartej umowy deweloperskiej,

  • obowiązek dewelopera do udzielenia nabywcom szczegółowej informacji dotyczącej doświadczenia dewelopera, jego sytuacji finansowej ale i planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Treść komentarzy do ustawy deweloperskiej

W zależności od autora komentarza, różnić się będzie jego treść, jednak zwykle sprowadza się ona do szczegółowego omówienia każdego artykułu ustawy oraz przepisów z nich wynikających. Często publikacje te przedstawiają analizę aktów prawnych, które wymagają zastosowania i ściśle wiążą się z ustawą deweloperską. Należą do nich m.in. przepisy takich ustaw jak:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj termin odbioru!

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj termin odbioru!

Regulamin
Polityka Prywatności

© 2020 umowadeweloperska.com