Masz pytania? Zadzwoń 886 070 575

Umowa deweloperska cesja

Umowa deweloperska cesja | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule przedstawiamy informacje dotyczące cesji umowy deweloperskiej oraz jej kosztów.

W artykule wyjaśniamy, czym jest cesja umowy deweloperskiej i jaki jest jej koszt.

Czym jest cesja umowy deweloperskiej

Cesja to umowa cywilnoprawna, dzięki której następuje przeniesienie wierzytelności przez nabywcę lokalu (cedenta na osobę trzecią (cesjonariusza). Na rynku pierwotnym deweloper (debitor) zobowiązuje się wówczas do spełnienia świadczenia, jakie przysługiwało pierwotnemu nabywcy mieszkania na rzecz cesjonariusza. Cesjonariusz stanie się w przyszłości właścicielem mieszkania. Zazwyczaj cesje dotyczą mieszkań w trakcie budowy i ważne jest, aby w umowie deweloperskiej znalazła się informacja o możliwości wykonania cesji. Jeśli takowej informacji nie będzie, to cesja prawa z umowy deweloperskiej nie będzie możliwa. Umowa cesji zawierana jest często w formie aktu notarialnego, gdyż cesjonariusz zobowiązuje się do zapłaty na rzecz cedenta ceny sprzedaży praw i roszczeń. To zobowiązanie jest objęte prawem egzekucyjnym i musi posiadać formę aktu notarialnego. Umowy cesji są często zawierane przez przedsiębiorców chcących uwolnić się od swoich dłużników i przelewają wierzytelność np. na firmy windykacyjne.

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy

Jakie możemy mieć cesje? Oprócz cesji umowy deweloperskiej pojawiają się np.

  1.        Cesja praw do miejsca postojowego - jeżeli kupujemy mieszkanie od dewelopera, to również  najczęściej decydujemy się na kupno miejsca postojowego. Gdy będziemy chcieli dokonać cesji mieszkania, to zapewne cesjonariusz również będzie oczekiwał cesji miejsca postojowego. Tak jak wcześniej pisaliśmy informacja o cesji, powinna znaleźć się w umowie deweloperskiej, ale i np. umowie przedwstępnej, jaką możemy podpisać w związku z chęcią kupna miejsca postojowego.

  2.        Cesja umowy rezerwacyjnej – cesje umów rezerwacyjnych podlegają takim samym zasadom jak cesja umowy deweloperskiej. Jeżeli w umowie rezerwacyjnej nie ma klauzuli o możliwości wykonania cesji, to musimy liczyć na aprobatę dewelopera. Umowy te jednak często nie zawierają informacji o cesji.

 Koszty cesji umowy deweloperskiej

Jeżeli dokonujemy cesji, będziemy traktowani bez ulg podatkowych, gdyż cesja podlega już rynkowi wtórnemu. Dlatego właśnie za wykonanie transakcji cesji, będziemy musieli uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, który może wynieść nawet 32% oraz za samą cesję, czyli obrót nieruchomością będziemy musieli zapłacić 23% podatek VAT.

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.
Chcesz, żeby prawnik sprawdził projekt umowy deweloperskiej? Poproś o kontakt

Chcesz, żeby prawnik sprawdził projekt umowy deweloperskiej? Poproś o kontakt

Regulamin
Polityka Prywatności

© 2021 umowadeweloperska.com